Novembrové tržby maloobchodu pokračovali v medziročnom poklese, zaostávanie bolo miernejšie

V novembri 2022 boli maloobchodné tržby nižšie ako pred rokom, ich pokles bol však len mierny. V červených číslach opäť zostali hyper- a supermarkety. Naopak, tržby čerpacích staníc boli vyššie.

Maloobchodné tržby v novembri 2022 dosiahli hodnotu o 1,4 % nižšiu ako v rovnakom období pred rokom. Pokles, ktorý pokračoval už štvrtý mesiac za sebou, však spomalil svoju dynamiku. Medziročne nižšie tržby v stálych cenách zaznamenalo až 5 z 9 zložiek maloobchodu.

Celkový výsledok ovplyvnili najmä o 1,7 % nižšie tržby v rozhodujúcej zložke maloobchodu zahrnujúcej hyper- a supermarkety a podporil ho aj výraznejší pokles tržieb v objemovo menších zložkách maloobchodu. O viac ako 8 % klesli tržby v predajniach s tovarom pre domácnosť, ako sú hobymarkety, predajne nábytku alebo spotrebnej elektroniky, ako aj v predajniach zameraných na kultúru a rekreáciu, teda kníhkupectvá, predajne športových potrieb a hračiek, atď.

Naopak, rast tržieb o 5,6 % zaznamenala druhá podielovo najvýznamnejšia zložka maloobchodu – špecializované predajne s ostatným tovarom (napr. textil, obuv, drogéria). Po polročnom zápase s vysokou infláciou cien pohonných hmôt sa do plusu dostali tržby čerpacích staníc. Ich tržby sa medziročne zvýšili o 6 %. Takmer rovnakým tempom vzrástli aj tržby v predajniach potravín, nápojov a tabaku.

Do kladných čísiel sa po troch mesiacoch dostal predaj mimo predajní a stánkov, ktorý zastrešuje aj zásielkový predaj.

Medziročný vývoj ostatných zložiek obchodu v novembri 2022

Rast tržieb počas novembra 2022 vykázali všetky oblasti vnútorného obchodu s výnimkou maloobchodu. Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov vzrástli dvojciferne (o 15,2 %), pričom vyššie tempo rastu mal predaj motorových vozidiel, ale aj ich oprava a údržba. Vo veľkoobchode sa tržby v bežných cenách zvýšili o 12,4 %.

Tržby reštaurácií a pohostinstiev boli v novembri 2022 medziročne vyššie o tretinu a tržby v ubytovaní (obe v stálych cenách) prekonali minuloročnú úroveň rovnakého mesiaca o takmer 140 %. Tržby ubytovateľov vykazujú vyššie rasty už 20 mesiacov po sebe.

Medzimesačný vývoj v novembri 2022 v porovnaní s októbrom 2022

Novembrové tržby v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom2) vzrástli v predaji a oprave motorových vozidiel o 7,3 %, v maloobchode o 1,7 % a vo veľkoobchode o 1,1 %. Pokles o takmer 12 % vykázali ubytovacie zariadenia, súčasne o 5,6 % klesli tržby reštaurácií a pohostinstiev.

Súhrnný vývoj za 11 mesiacov roka 2022

 súhrne za 11 mesiacov roka 2022 boli tržby vo všetkých zložkách vnútorného obchodu medziročne vyššie a to v maloobchode o 4,4 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 6,8 %, vo veľkoobchode o 16,8 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,7 % a v ubytovaní o 85,1 %.