Šeliga na Trnavskej univerzite o sídle firmy

TRNAVA – Diplomová práca Juraja Šeligu sa venuje sídlu obchodnej spoločnosti. Analyzuje ho z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky, ako aj medzinárodného práva súkromného a procesného. 

Juraj Šliga je členom vedenia politickej strany Za ľudí, ktorú zaloźil bývalý prezident Andrej Kiska. Je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Školiteľom bol Alexander Škrinár. Vyplýva to z  Centrálneho registra záverečných prác, ktoré spracuje Centrum vedecko-technických infomácií.

Juraj Šeliga použil v práci väčšinou literatúru slovenských, alebo českých vydavateľstiev a niekoľko smerníc Európskej únie. Niekoľko prameňov bolo aj zo zahraničia. Okrem toho použil wikipédiu, čo nie je vedecká literaratúra. Väčšina vysokých škôl ju neoporúča pri spracovaní kvalifikačných prác. Práca má 56 strán.

V diplomovj práci sa  venuje rozhodnutiu či už domácich alebo európskych súdov v ohľade na sídlo spoločnosti. Práca hovorí o tom, že firma nemôže existovať bez sídla. 0 postavení daňových rajov z hľadiska sídla autor nepísal. O rozdieloch v procese inkorporácie v kontinentálnom právnom systéme autor nepíssal.

V práci došiel k záveru, že v oblasti právnej úpravy fungovania firiem nedošlo k zjednoteniu legislatívy, Verí, že akademickú diskusiu o sídle firmy sa mu podarilo posunút ďalej.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.