Šeliga vie aké je miesto politických strán

TRNAVA – Už v roku 2012 Juraj Šeliga vedel čo je to politika. Napísal o nej bakalársku pracu. Obhájil ju na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity.

Vedúcim práce bol Patrik Príbelský. V prvej kapitole sa autor venuje motívom, pre ktoré ľudia zakladali politické strany. Vznik politický strán priniesli štatne revolúcie. Ľudia do nich vstupovali, aby boli mlčiacou väčšinou. Bolo to tak najmä za komunizmu. Tvrdí to autor bakalárskej práce. Občania boli ohodlaní položiť svoje životy, dodáva Juraj Šeliga.

Snaha o participáciu na verejnom živote je stará ako ľudstvo. Prvé kmeňové spoločenstvá si spomedzi seba vyberali najaschopnejśích. Pvé snahy o odovzdaní podielu na moci boli v antickom Grécku. Autor postupne prejde od antického Grécka a starobylej Rímskej ríše až do stredoveku. Tu vhupne do Uhorského snemu.

Autor poskytuje veľmi strućnú charakteritiku politiky v Československej republike v rokoch 1918 až 1938. Už počas vojny sa podľa neho komunisti snažili o úplný rozvrat politického prostredia najmä spoluprácou so stalinistickým Sovietskym zväzom. Autor práce nečítal monosgrafiu Viliama Plevzu s titulom Gustáv Husák prehovoril, kde autor hovorí o spolupráci Demokratickej strany a Komunistickej strany Slovenska.

V ďalšej kapitole sa čitateľ dozvie o celkovom právnom kontexte fungovania politických strán.  Okrajovo sa dotkol rozpustenia politických strán Slovenská pospolitosť na Slovensku a Dělnickej strany v Českej republike.

V tretej kapitole autor opisuje život politickej strany. Dotýka sa členstva v politickej strane, voľbám a poslaneckému mandátu. Autor navrhuje doplnenia a zmeny zákonov, ktoré sa týkajú fungovania politických strán. Podľa autora by malo prísť k ústavným zmenám, ktoré sa týkajú politických strán.

Juraj Šeliga je členom politickej strany Za ľudí, ktorú založil bývalý prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Juraj Šliga založil hnutie za Slušné Slovensko. Tvrdil, že to nie je politické hnutie.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.