Na Slovensku bol prirodzený prírastok obyvateľov

BRATISLAVAK 30. septembru 2022 mala Slovenská republika 5 431 344 obyvateľov.

V treťom  štvrťroku 2022 sa v Slovenskej republike narodilo 14 193 živých detí a zomrelo 13 757 osôb. Prirodzený prírastok obyvateľstva tak predstavoval 436 osôb. Zahraničnou migráciou stratila Slovenská republika 154 osôb (prisťahovalo sa 1 357 a vysťahovalo sa 1 511 osôb) . Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska bol 282 osôb.