Novembrová stavebná produkcia sa medziročne zvýšila o 1 %, zaostávanie za hodnotami pred pandémiou sa znížilo

BRATISLAVA – Medziročný vývoj podržali v pluse porovnateľné objemy prác v podielovo menšej zložke domácej výstavby v opravách a údržbe a pretrvávajúci vyšší objem prác v zahraničí.

Stavebné podniky dosiahli v novembri 2021 produkciu v celkovom objeme2) 588,5 mil. eur, v medziročnom porovnaní sa produkcia zvýšila2) o 1 %. Bol to piaty mesiac roka 2021, kedy výkony v stavebníctve dosiahli rast. Aktuálne stavebné práce zaostávali aj za úrovňou pred pandémiou (oproti novembru 2019), ale už len o 8,4 % (v stálych cenách). ŠÚ SR zverejňuje porovnania s rovnakým obdobím pred pandémiou (v r. 2019) s cieľom poskytnúť komplexnejší obraz o vplyve pandémie na sektor.

Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 4,9 % vyššia ako v októbri 2021.

Podielovo rozhodujúce stavebné práce realizované na Slovensku (tvoria 89 % stavebnej produkcie) vykázali v novembri 2021 znovu medziročný pokles o 3,6 %. Zaostávanie za rovnakým obdobím pred pandémiou bolo však menej výrazné ako predošlé mesiace, presiahlo 14 % (minulý mesiac to bolo takmer 25 %). Vývoj na domácom stavebnom trhu bol výsledkom medziročného poklesu najmä podielovo významnejšej novej výstavby  o 6,4 %) a medziročne približne rovnakého objemu prác na opravách a údržbe (pokles len o 0,3 %).

Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s novembrom 2020 znížil objem prác na budovách o 1 %, aj na inžinierskych stavbách o 8,1 %. Súčasne stav prác v oboch zložkách výraznejšie zaostával za hodnotami dosahovanými pred pandémiou (v novembri 2019), a to najmä pri prácach na budovách (o 17 %).

Produkcia realizovaná v zahraničí je medziročne výrazne vyššia už takmer od začiatku stavebnej sezóny 2021, aktuálne v jedenástom mesiaci o 62 % a dosahovala takmer dvojnásobné hodnoty ako pred pandémiou. Z celkového objemu stavebnej produkcie tvoria výkony za hranicami však menej podstatnú zložku (aktuálne podiel približne 11 %).

Stavebná produkcia za jedenásť mesiacov roku 2021 dosiahla objem vyše 4,8 mld. eur, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola nižšia o 2,3 % a súčasne takmer o 15 % nižšia v porovnaní s rovnakým obdobím 2019. Jej vývoj ovplyvnil najmä medziročný pokles novej výstavby  v tuzemsku (o vyše 8 %), a približne rovnaké výkony (rast o 0,6 %) v opravách a údržbe. Naopak, pred vyšším prepadom zachraňovali bilanciu stavebníctva stavebné aktivity v zahraničí, ktoré boli v súhrne o tretinu vyššie ako pred rokom a súčasne o 43 % vyššie ako pred pandémiou (súhrn 11 mesiacov v r. 2019).