Nová zóna voľného obchodu v rámci ASEAN

HANOJ – Čína a štrnásť ďalších ázijských krajín uzavrie najväčšiu dohodu o voľnom obchode na svete. Strany tento dokument podpíšu na samite ASEAN, ktorý je od 12. novembra 2020 do 15. novembra 2020.

Dohodu podpíšu štáty od Japonska cez Austráliu až po Nový Zéland s celkovým počtom obyvateľov 2,2 miliardy. Cieľom dohody je znížiť obchodné clá, posilniť dodávateľské reťazce pomocou jednotných pravidiel pre určovanie krajiny pôvodu tovaru a systematizovať nové pravidlá pre elektronický obchod.

Vznik takejto dohody medzi ázijskými krajinami by mohol znevýhodniť niektoré americké spoločnosti a iné nadnárodné korporácie mimo zóny voľného obchodu. Bude to obzvlášť viditeľné vďaka podpisu memoranda o prezidentovi Donaldovi Trumpovi v roku 2017 o odstúpení Washingtonu od Transtichomorského partnerstva, v rámci ktorého sa plánovalo vytvorenie zóny voľného obchodu v ázijsko-pacifickom regióne. Okrem toho opustením TPP USA stratili schopnosť efektívnejšie vyvážiť rastúci vplyv Číny na jej regionálnych susedov.

Ekonómovia sa zhodujú v tom, že Čína dosiahne ekonomickú dominanciu nad USA.  Ak v nasledujúcich rokoch zostane tempo rastu HDP ČĽR na rovnakej úrovni, potom ekonomika krajiny, ktorá je na druhom mieste na svete, do 10 rokov predbehne Spojené štáty, ktoré sú lídrom v hodnotení.

Združenie národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN – Association of Southeast Asian Nations) je geopolitické združenie 14 krajín  juhovýchodnej Ázie. Funguje ako medzivládna organizácia na zlepšovanie hospodárskej, politickej a kultúrnej spolupráce.

Vznikla 8. augusta 1967. Predchodcom ASEAN bola organizácia ASA (Association of Southeast Asia), ktorá vznikla v roku 1961 a združovala štáty Filipíny, Malajzia a Thajsko. Charta ASEAN, ktorá je ústavou ASEAN bola prijatá v novembri 2007 na 13. summite.