Nominálne mzdy rástli na začiatku roka 2024, nižším tempom ako na konci minulého roka

BRATISLAVA – V nominálne mzdy vo všetkých odvetviach rástli, avšak dvojciferne už iba v priemysle. Reálne nižšie platy v medziročnom porovnaní mali počas prvého mesiaca roka len zamestnanci odvetvia informácie a komunikácia.

Informuje o to Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Zamestnanosť mierne vzrástla v 6 z 10 mesačne sledovaných odvetví, v priemysle sa prehĺbil jej pokles.

Priemerná nominálna mesačná mzda v januári 2024 bola medziročne vyššia vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Rast v porovnaní s minuloročným januárom dosahoval od 1,9 % v odvetví informácií a komunikácii  až po 11 % v priemysle.  Po očistení o vplyv inflácie, ktorá síce klesala, ale stále je nad úrovňou dlhodobého priemeru, väčšina odvetví dosiahla aj reálny rast miezd. Najvyšší reálny rast miezd nad úrovňou 5 % sa prejavil v mzdách zamestnancov v priemysle, v doprave so skladovaní a tiež v maloobchode. Jediný spomedzi 10 mesačne sledovaných odvetví, kde reálne mzdy medziročne klesli, a to takmer 2 %, boli práve informácie a komunikácia.

Štatistický úrad SR upozorňuje, že od údajov za január 2024 boli prepočítané všetky absolútne hodnoty a hodnoty medziročných indexov za zamestnanosť a mzdy z dôvodu metodických úprav – Uplatnenie konceptu činnostných jednotiek podniku2) (PDF – 220 kB). Zmena sa dotýka všetkých mesačných ukazovateľov odvetvových štatistík – absolútnych hodnôt aj indexov.