Priemysel po troch mesiacoch poklesu vzrástol, potiahol ho o 10 % viac vyrobených automobilov

BRATISLAVA – Priemyselná produkcia vykázala v máji 2022 mierny rast na úrovni 1,1 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Celkovo zaznamenalo vyššiu výrobu desať z 15 sledovaných priemyselných odvetví. Výrazný medziročný pokles sa naďalej udržal v podielovo významnej dodávke elektriny, plynu a výrobe koksu a ropných produktov, ktoré zbrzdili výsledky celého priemyslu.

Priemyselná produkcia v máji 2022 po troch mesiacoch medziročného poklesu stúpla o 1,1 %. Posúdenie skutočného stavu výkonu odvetia v čase rôznych výkyvov počas dvoch rokov reakcií na pandémiu ponúkajú ukazovatele dlhodobého porovnania. Aktuálne v máji slovenský priemysel vyprodukoval o 11,9 % väčšiu hodnotu ako bol priemer mesiacov v bázickom roku 2015. Pred rokom v máji to bola o 10,7 % vyššia hodnota ako v mesačnom priemere roku 2015.

Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení2)) medziročný pokles produkcie zaznamenalo aktuálne len 5 odvetví a 10 bolo v raste. V mínusovom vývoji však pokračovali dve podielovo významné odvetvia slovenského priemyslu, a to dodávka elektriny a plynu 4) a tiež výroba koksu a ropných produktov. Naopak, po štyroch mesiacoch prehlbujúceho sa poklesu kľúčovej výroby dopravných prostriedkov nastal obrat a výroba automobilov napriek pretrvávajúcim problémom s dodávkami komponentov vzrástla medziročne o 10,3 % (príspevok +2,18 percentuálneho bodu/p. b. k celkovému výsledku odvetvia3)). Najvýraznejšie tak ovplyvnila celkový vývoj priemyslu v máji tohto roka. Aktuálny výsledok významne ovplyvnil aj rast vo výrobe elektrických zariadení o 21,1 % (príspevok +1,46 p. b.), či výrobe strojov a zariadení o 3,7 % (príspevok +0,38 p. b.), K lepšiemu výkonu priemyslu pomohla tiež o 2,8 % vyššia výroba kovov (príspevok +0,36 p. b.).