Aktualita: Zverejnenie anglickej verzie publikácie Slovenská republika v číslach v roku 2023

Štatistický úrad SR informuje, že v piatok 16. februára 2024 zverejnil anglickú publikáciu Slovak Republic in figures 2023, ktorej slovenská verzia Slovenská republika v číslach 2023 bola publikovaná 14.decembra 2023.

Publikácia má prierezový charakter a obsahuje vybrané ukazovatele z rôznych štatistických oblastí v kontexte posledných desiatich rokov. Súčasťou je aj výber kľúčových údajov z európskej štatistiky.