Realizačné ceny nehnuteľností na bývanie spomalili rast

BRATISLAVA – Dynamika rastu realizačných cien nehnuteľností určených na bývanie v priebehu 1. štvrťroka 2021 výrazne spomalila a ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predali, boli medziročne vyššie o 2 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Tempo rastu cien bolo nižšie ako počas roka 2020, kedy cenové prírastky v jednotlivých štvrťrokoch dosahovali od 7,3 % do 13,1 %.

Zmenil sa tiež trend, zatiaľ čo dlhodobo vyššie rasty cien dosahovali existujúce nehnuteľnosti pred novými, aktuálne sa situácia zmenila. Výraznejší rast počas prvého štvrťroka 2021 sa prejavil najmä pri cenách nových nehnuteľností, medziročne boli vyššie o 2,6 %. Pri existujúcich nehnuteľnostiach rast dosiahol 1,5 %. V obidvoch prípadoch ide o najnižšie hodnoty za posledných päť rokov.

Uvedené údaje sú z realizačných cien nehnuteľností, teda z cien získaných z reálne uskutočnených predajov a transakcií vykonaných cez realitné kancelárie, ktorých údaje vstupujú do databázy cenovej mapy nehnuteľností Národnej asociácie realitných kancelárií NARKS (metodika). Podrobnejšie štatistiky k cenám nehnuteľností určeným na bývanie zverejňuje štvrťročne aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá pracuje najmä s ponukovými cenami z inzercie.

V medzikvartálnom porovnaní (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2020) sa realizačné ceny oproti sklonku minulého roka znížili o 1,2 %, pričom pokles cien bol zaznamenaný naposledy pred 11 štvrťrokmi (v 3. štvrťroku 2018). Zníženie zaznamenali nové aj exitujúce nehnuteľnosti na bývanie, pričom výraznejší pokles sa prejavil pri starších nehnuteľnostiach. Realizačné ceny existujúcich nehnuteľností klesli oproti 4. štvrťroku 2020 v súhrne o 1,7 % a ceny nových nehnuteľností boli nižšie o 0,4 %.