Niektoré ruské banky odpoja od systému SWIFT

NEW YORK / BRUSEL – USA, Európska únia, Francúzsko a Nemecko sa dohodli, že odpoja ruské banky od systému SWIFT.

To značne obmedzí svetový obchod. Ruské firmy nebudú dostávať peniaze za vyvezené suroviny. Zahraničné firmy nebudú dostávať peniaze za vyvezený tovar.

SWIFT ( Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication = Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú telekomunikáciu) je spoločnosť alebo organizácia, ktorá prevádzkuje celosvetovú sieť, pomocou ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami.

V decembri roku 2001 združovala viac ako 9 000 finančných inštitúcii zo 209 krajín a podľa odhadov táto sieť denne prenesie platobné správy, ktorých priemerná celková výška je viac ako 6 000 000 000 000 (6 biliónov) amerických dolárov.

Centrála spoločnosti SWIFT sa nachádza v La Hulpe neďaleko Bruselu.

Spoločnosť bola založená v Bruseli v roku 1973 239 bankami z 15 krajín a začala s definovaním spoločného jazyka pre finančné transakcie a systémy spracúvajúce zdieľané finančné údaje. Jeho základy boli položené v roku 1975 a prvá správa bola poslaná v roku 1977.

Ako náhrada sa môže použiť systém Telex. Telex, telexová sieťová časť sa nazýva aj telexová sieť; slovo telex vzniklo z anglických slov teleprinter exchange (service) – ďalekopisná prepojovacia služba, je celosvetová účastnícka ďalekopisná sieť,  t.j. ďalekopisná sieť iná než telegramová), ako aj služby poskytované touto sieťou. Sieť telex slúži na písomný styk medzi účastníkmi, pre ktorých prostredníctvom ďalekopisných ústrední vytvára spoje potrebné počas prenosu korešpondencie. Ústredne v sieti telex zohrávajú rôzne funkcie, čím vytvárajú hierarchie sieťových úrovní (sieťové úrovne sú: medzinárodná úroveň, tranzitná úroveň, účastnícka úroveň a úroveň koncových zariadení).