Nemecké zásobníky zemného plynu plné na 74 %

BERLÍN – Úroveň obsadenosti nemeckých zásobníkov plynu dosiahla takmer 74,4 %, vtláčanie plynu do nich pokračuje, uvádza Spolková sieťová agentúra.

„Celková miera skladovania v Nemecku je 74,39 %,“ uvádza sa v dennej správe agentúry. Za posledných 24 hodín sa úroveň naplnenia zásobníkov plynu zvýšila o 0,67 percentuálneho bodu.

Upresňuje sa, že najväčší nemecký podzemný zásobník plynu (PZP) Rehden, ktorý predtým patril Gazpromu prostredníctvom jeho dcérskych spoločností a v ktorom v apríli tvoril plyn menej ako 1 % objemu, je v súčasnosti naplnený na 52,28 %. Tento ukazovateľ sa za deň zvýšil o 0,83 p.b.

Podľa regulátora je v súčasnosti stále zaručená bezpečnosť dodávok plynu v Nemecku. Pokiaľ ide o Nord Stream 1, prietok plynu cez ňu sa v súčasnosti udržiava na približne 20 % svojej maximálnej kapacity.

Agentúra tiež poznamenala, že veľkoobchodné ceny plynu zostávajú na veľmi vysokých úrovniach v dôsledku zníženej ponuky. “Spoločnosti a súkromní odberatelia by sa mali pripraviť na výrazné zvýšenie cien plynu,” uviedla agentúra.

Nemecko už skôr prijalo legislatívne úpravy, ktoré ukladajú prevádzkovateľom zásobníkov plynu povinnosť ich naplniť do novembra na 95 %. Podľa nového nariadenia musia byť nemecké sklady k 1. septembru zaplnené aspoň na 75 % a do 1. októbra aspoň na 85 %.