UNIAN: podniky majú každý deň straty peňazí

KYJEV – Ukrajinský priemerný podnik zlepšil hodnotenie vlastnej finančnej stability. Informuje o to spravodajská agentúra UNIAN.

Približne 30 % firiem tvrdí, že má dostatok finančných rezerv na viac ako rok, v máji to bolo 19 %.

Dokazujú to výsledky podnikateľského prieskumu , ktorý uskutočnila Európska podnikateľská asociácia (EBA).

„Teraz 30 % firiem tvrdí, že im finančné rezervy vystačia na obdobie dlhšie ako rok, kým v máji ich bolo 19 %. Takmer polovica, konkrétne 48 %, hodnotí svoju finančnú stabilitu za pol roka a ďalších 16 % – za rok Len 2 % podnikov uvádzajú, že ich finančné rezervy už vyschli.

Je potrebné poznamenať, že všetky skúmané spoločnosti už obnovili svoju prácu. Z nich 49 % obnovilo svoju činnosť v plnom rozsahu a 51 % čiastočne. Spomedzi spoločností, ktoré fungujú čiastočne, bolo 44 % nútených obmedziť svoje aktivity, 20 % – zatvoriť časť kancelárií alebo maloobchodných predajní, 18 % – prejsť na internet.

Dynamika vyplácania miezd podnikmi zostáva prakticky nezmenená. Takže 61 % naďalej platí v plnej výške a 28 % to robí s preddavkami alebo dodatočnými platbami. Počet spoločností znižujúcich výšku odmien v hotovosti však stúpol na 21 %, kým v máji ich bolo 13 %. Zároveň 7 % spoločností posiela zamestnancov na neplatené voľno a 10 % je nútených uchýliť sa k prepúšťaniu.

“Bohužiaľ, podniky naďalej trpia stratami s každým novým dňom vojny. Počas 5 mesiacov ruskej agresie teda 41 % spoločností utrpelo straty vo výške 1 milióna USD, 32 % odhadovalo straty v rozmedzí 1 až 10 miliónov USD a 18 % hlási stratu viac ako 10 miliónov dolárov,“ uviedla asociácia.

Zároveň najmenej 38 % utrpelo straty priamo v dôsledku nepriateľských akcií. Z tých spoločností, ktorých aktíva boli zničené alebo poškodené, je polovica stále v štádiu zaznamenávania strát, 28 % sa obrátilo na orgány činné v trestnom konaní a 6 % podalo žaloby na vnútroštátnych súdoch.

Na podporu a obnovenie činnosti svojho podnikania len 8 % priťahuje štátne alebo medzinárodné programy. Najmä 5 % má možnosť zaplatiť jednotnú daň vo výške 2 % a ďalšie daňové výhody.

Každá piata spoločnosť, ktorá sa prieskumu zúčastnila, uvádza, že má pobočky, kancelárie alebo majetok na dočasne obsadených územiach. Zároveň 12 % opýtaných podnikov uviedlo, že boje ich prinútili premiestniť svoju kanceláriu alebo výrobu do iného regiónu v rámci krajiny a iba 3 % do zahraničia.