NBS predpovedá zmeny na trhu pracovných síl v SR

BRATISLAVA – Trh práce čelí viacerým výzvam. Z výsledkov medzinárodných i domácich štúdií16 vyplýva nasledujúci náčrt situácie na slovenskom trhu práce. Konštatuje to Národná banka Slovenska v rozsiahlej štúdii Štrukturálne výzvy 2021.

NBS konštatuje, že v  roku 2030: na 1 poproduktívneho pripadnú 3 produktívni obyvatelia (dnes takmer piati); 10 % pracovných miest bude nahradených robotmi, 62 % je ohrozených robotizáciou; 20 – 30 % pracovných miest bude ohrozených dvojitou transformáciou
(digitálnou a zelenou), najviac ohrozené sú automobilové výrobne; 30 % pracovných miest zvýši nároky na odbornosť, zníži sa potreba nízko kvalifikovaných zamestnancov najmä v oblastiach ťažba surovín, obchod, zdravotníctvo, sociálne služby; 40 % pracovných miest dnes ešte nepoznáme; na trh práce vstúpia dnešní žiaci (v priemere) s podpriemernou čitateľskou, matematickou a prírodovednou gramotnosťou; na trh práce vstúpi generácia zatvorených škôl; môže sa zintenzívniť odliv najlepších absolventov do zahraničia.

Národná banka Slovenska komentuje hospodársku politiku vlády Slovenskej republiky. Podľa zákona NBS je nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. NBS je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk; Národná banka Slovenska je aj súčasťou Eurosystému ako systému centrálneho bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.

Hlavným cieľom Národnej banky Slovenska je udržiavanie cenovej stability. Kvôli tomu sa Národná banka Slovenska podieľa sa na spoločnej menovej politike, ktorú určuje Európska centrálna banka pre eurozónu, ďalej len „spoločná európska menová politika“. Zákon nehovorí o tom, že NBS sa zaoberá hospodárskou politikou.