Náklady na 1 deň verejnej správy budú 51 mil. eur

BRATISLAVA – V tomto roku bude mať verejná správa 452 000 zamestnancov.

Náklady na jeden deň pracovný deň budú 51 miliónov euro. V roku 2015 mala verejná správa 405 000 zamestnancov. Náklady na jeden deň zamestnancov verejnej správy boli 26 miliónov euro.

Verejná správa je činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh. Jej hlavným cieľom je prevádzkovanie verejného blahobytu prostredníctvom posilnenia občianskej spoločnosti a sociálnej spravodlivosti.

Na Slovensku existuje takzvaný paralelný model, v ktorom je štátna správa úplne oddelenou, samostatnou zložkou verejnej správy. V iných štátoch môže byť takzvaný integrovaný model verejnej správy, pri ktorom sú niektoré orgány verejnej správy súčasne orgánom štátnej správy aj orgánom samosprávy.

Verejná správa na Slovensku je organizovaná na troch úrovniach: štát – kraj – obec. Slovenská republika je územnosprávne rozdelená na 8 krajov a 2 890 obcí. Krajská samospráva vznikla v rámci decentralizácie verejnej správy 1. januára 2002.