NAKA: Študentský pôžičkový fond v minulosti značne zhodnotil voľné finančné prostriedky

BRATISLAVA –  Študentský pôžičkový fond zarobil zmenkovými obchodmi v rokoch 2008 až 2012 s firmou Slavia Capital necelý jeden milión eur. Vyplýva to z analýzy účtovných dokladov fondu. V posledné dni sa jeho problematikou zaoberajú iné médiá a verejná mienka.

Podľa vtedy platného zákona 200 / 1997 Zz. o Študentskom pôžičkovom fonde (ŠPF)  neštátny účelový fond pre poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl.  V zmysle registrácie fondu v rámci registra Organizácií pri Štatistickom úrade SR bol  registrovaný v kategórii súkromní ostatní finanční sprostredkovatelia.  ŠPF v zmysle Ústavy SR mohol konať tak a to, čo mu zákon nezakazoval. Podľa siedmeho paragrafu spomínaného zákona písmena i, medzi zdroje fondu patria aj iné príjmy. Iné príjmy boli zo zmenkových obchodov. Zarobené peniaze sa použili na poskytovanie pôžičiek študentom. Výročnú správu fondu v rokoch 2008 – 2010 schvaľovali poslanci  Národnej rady Slovenskej republiky. Bez pripomienok. Mal ich až v roku 2011 len jeden poslanec.

V paragrafe 9 vtedy platného zákona o ŠPF, v ôsmom odseku sa uvádza, že fond môže za úhradu vykonávať činnosti slúžiace na účelnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku fondu. V dôvodovej správe k zákonu sa k vyššie citovanému ustanoveniu uvádza: “Aby neboli pochybnosti o inej činnosti fondu, explicitne sa uvádza, že fond môže vykonávať činnosti, ktoré mu prinášajú dodatočný príjem.

Tvrdenia v médiách a verejnom priestore Ustanovenia v zákonoch a údaje v zmluvách
Označenie firmy Slavia Capital ako nebankovka, alebo nebanková finančná skupina. Slavia Capital je obchodník s cennými papiermi. Predmetom činnosti sú investičné služby pod dohľadom Národnej banky Slovenska. V anglosaskej terminológii sa licencovaná finančná inštitúcia daného typu označuje slovami Investment Bank.
Zmenkový obchod je vlastne pôžička Právo veľmi presne rozlišuje medzi úverom, pôžičkou a zmenkou. Zmluvu o pôžičke upravuje Občiansky zákonník, zmluvu o úvere Obchodný zákonník, zmenku Zákon zmenkový a šekový. Zmenka je konštitutívny cenný papier, nadobudnutie zmenky znamená nadobudnutie nárokov. Je predmetom držby, vlastníctva a záložného práva.
Úrok, ktorý Slavia Capital platila bol nižší, ŠPF je daroval státisíce ročne Slávia Capital mala od dvoch bánk finančné zdroje za úrok 4,95% a 5,28%.  Zmenkový obchod mal pre ŠPF výnos od 5,5% až po 8%.
Nie je zrejmé, či firma bola bezriziková. Fond kúpil zmenky v hodnote 5,5 mil. eur. Podľa konsolidovaných účtovných závierok sa majetok skupiny Slavia Capital pohyboval medzi 246 – 250 mil. eur.
ŠPZ daroval Slávii Capital pol milióna eur. Slavia Capital  vyplatila ŠPF 968 000 eur. Úroková miera v bankách sa podľa údajov NBS pohybovala pri ročnom termínovanom vklade v rokoch 2008 – 2011 od 0,71 % do 0,95

Tabuľka: www.financnenoviny.com

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) 14. decembra 2016 odmietol podanie v kauze Študentského pôžičkového fondu (ŠPF). V pondelok 2. januára 2017 o tom informovalo Prezídium Policajného zboru SR. Uviedol to denník Sme v agentúrnej správe TA SR 4. januára 2017 . NAKA nevidela dôvod stíhať bývalé vedenie fondu. NAKA skonštatovala, že “investovaním finančných prostriedkov, ktoré zhodnotili, môžeme hodnotiť tak, že neznížili majetok fondu, naopak, ho zvýšili o nezanedbateľnú čiastku, a to je jeden milión eur.” Naplnená nebola ani podmienka, ktorou je úmysel konať tak, aby bola fondu spôsobená škoda.

Niekdajší študentský pôžičkový fond sa premenil na Fond na podporu vzdelávania. Medzi jeho výnosy dnes patrí prenájom voľných kancelárskych priestorov. Úrokové miery sa dnes pohybujú okolo nuly, a niekedy dosahuju zápornú úroveň.