Spiegel: rastú hotovostné, aj bezkontaktné platby

BERLÍN – Na pozadí pandémie koronavírusov Nemci čoraz viac zhromažďujú hotovosť. Zároveň narastá počet tých, ktorí používajú bezkontaktný spôsob platby Napísal portál Spiegel online. 

Kvôli hrozbe rozšírenia koronavírusu mnohí  bankári tvrdia, že hotovostné platby sa kvôli riziku infekcie stanú menej atraktívnymi. Údaje ING Deutschland Bank zároveň ukázali opačný trend: dopyt po papierových peniazoch od začiatku „koronakrízy“ rástie.

Podľa spoločnosti Barkow Consulting v marci vzrástol počet bankoviek a mincí v obehu v eurozóne o takmer 100 miliárd eur, čo je o 8 percent viac ako pred rokom. V porovnaní s vývojom situácie v januári a februári dosiahol účinok koronavírusu 30 miliárd eur. Z toho asi 20 percent, alebo 6 miliárd eur, tvorili domácnosti.

Bundesbank tiež zaznamenala nárast dopytu po hotovosti na začiatku krízy, ale následne došlo k poklesu. Podľa telefónnych prieskumov Inštitútu pre výskum verejnej mienky Forsa, zúčastnilo sa 1 000 ľudí vo veku 16 rokov a viac, sa v dynamike rastu dopytu dajú rozlišovať dve fázy: od 23. do 26. marca a od 2. do 7. apríla. Spočiatku vysoký dopyt mohol súvisieť s neistotou v súvislosti so zavedenými obmedzeniami a ďalšou činnosťou bánk.

Z dlhodobého hľadiska sa očakáva stály dopyt po hotovosti. Podľa ING Deutschland mala populácia na konci roku 2019 v hotovosti 253 miliárd eur, čo je o 32 miliárd eur , teda 15 percent, viac ako v predchádzajúcom roku. Každý občan má v priemere 3 000 EUR v hotovosti.

Pandémia koronavírusov spôsobila pre nemecké hospodárstvo vážny úder. Podľa predpovedí bude pokles HDP v roku 2020 predstavovať 6,3 percenta.