Hotely a reštaurácie môžu prísť o zamestnancov

BRATISLAVA – Slovenské hotely očakávajú tento mesiac medzimesačný pokles tržieb o 47% oproti predchádzajúcemu obdobiu predchádzajúceho roka. V apríli očakávajú celkový výpadok 2 401 339 EUR Na Jedno ubytovacie zariadenie je to strata v tomto mesiaci 16 008 EU.

Vyplýva to z prieskumu analytickej spoločnosti Comenius Analytica, s. r.o. Bratislava. v spolupráci  so Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky. Ide o náhodný vyber: Na otázky odpovedalo 150 respondentov včera 11. marca od 14.00 2020 a dnes 12. marca 2020

Výsledky majú orientačný charakter, pretože nešlo o administratívne zisťovanie vo všetkých ubytovacích zariadeniach. Pri prepočte sme použili jednoduchý vážený priemer. Ak by sme využili daný model na všetky hotely a stravovacie zariadenia, straty by boli oveľa vyššie. Respondenti sa vyjadrovali k súčasnej a budúcej situácii v porovnaní so situáciou spred roka.

V máji hotely predpokladajú celkovú stratu 2 455 418 EUR, čo je na jeden hotel 16 369 EU.

Z výskumu vyplýva, že prepad v hotelových a stravovacích zariadeniach bude závažným národohospodársky problémom a rébusom pre trh práce. Na ňom môže dôjsť v tomto segmente k poklesu. V danom segmente dnes pracuje približne 160 000 ľudí. Na trhu práce môže táto situácia spôsobiť počtu zamestnancov o 80 000 až 100 000 ľudí.

Úlohu vlády v tomto probléme vidíme v tom, že by mohla v akútnych použiť verejné financie na úplné, alebo čiastočnú sanáciu daného sektora. Svoju úlohu by mohli zohrať aj zdroje súkromných finančných inštitúcií. Existujú tri mechanizmy. Prvý je reštrukturalizácia existujúcich úverov. Druhým je poskytnutie výhodných pôžičiek do budúcnosti. Tretím je skoré preplatenie poistiek komečnými poisťovňami.