Najväčší objem vývozu zo SR smeroval do Nemecka, krajín V 4, Francúzska a Rakúska

BRATISLAVA –  V roku 2019 sa zo Slovenskej republiky vyviezol tovar v hodnote 80 337,7 mil. eur., z toho 84,3 % smerovalo do 28 krajín EÚ.  Celkový vývoz sa za rok zvýšil o 1,5 %. Informuje o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ SR).

Vývoz za posledných 10 rokov vzrástol až o 63,1 %. ŠÚ SR štandardne zverejňuje spresnené definitívne údaje o zahraničnom obchode po skončení sledovaného obdobia v septembri nasledujúceho roka, aktuálne údaje za rok 2019 spresňujú predbežné údaje zverejnené v marci 2020.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa v roku 2019 zvýšil vývoz do krajín EÚ o 0,8 % a do krajín OECD tiež o 0,8 %.

Z hľadiska celkového objemu slovenského vývozu je dlhodobo najväčším odberateľom Nemecko, kam smeruje 22 % nášho exportu. K ďalším veľkým odberateľom tovarov zo Slovenska patrila v roku 2019 Česká republika, Poľsko, Francúzsko a Maďarsko. Mimo európskych krajín to boli Spojené štáty americké a Čína.

Spomedzi najvýznamnejších obchodných partnerov minulý rok vzrástol vývoz do Nemecka o 0,8 %, Francúzska o 12,3 %, Maďarska o 8,1 %, Spojeného kráľovstva o 10,6 % a Číny o 24,4 %. Znížil sa vývoz do Českej republiky o 4,9 %, Poľska a Rakúska zhodne o 0,7 %, Talianska o 18,3 %, Spojených štátov amerických o 4,1 % a Ruskej federácie o 5,7 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 79 275 mil. eur pri medziročnom raste o 3,2 %. Od roku 2010 sa objem importu zvýšil o 63,7 %. Hodnota dovozu tovaru z krajín EÚ tvorila 67 % z celkového dovážaného tovaru. Najviac tovaru bolo z Nemecka, Českej republiky, Číny, Poľska a Kórejskej republiky.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti roku 2018 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 4,1 % (tvoril 67 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 3,1 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 66,6 %).

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z  Českej republiky o 2,9 %, Číny o 10 %, Poľska o 7 %, Maďarska o 16,6 %, Francúzska o 17,5 %, Talianska o 3,2 % a Rakúska o 7,5 %. Klesol dovoz z Nemecka o 5 %, Ruskej federácie o 2,4 %, Kórejskej republiky o 4,7 % a Vietnamu o 9,3 %.

Saldo zahraničného obchodu za rok 2019 bolo aktívne v objeme 1 062,6 mil. eur (o 1 246,8 mil. eur nižšie ako za rok 2018).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (4 659 mil. eur),   Francúzskom (2 819,7 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (2 591,9 mil. eur), Rakúskom (1 961,2 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (1 577,4 mil. eur). Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom (4 032,6 mil. eur), Kórejskou republikou (3 923,7 mil. eur), Čínou (3 347,6 mil. eur), Ruskou federáciou (3 028,7 mil. eur) a Malajziou (475,4 mil. eur).

Poznámka: Údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení po­skyt­nu­tých príjem­ca­mi a odo­sie­lateľmi tovaru.

Údaje sú do konca roka 2019 za EÚ-28, vrátane Spojeného kráľovstva. V údajoch za OECD je od januára 2018 zahrnutá Litva. Členom OECD je od 5.júla.2018.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.