Najstaršie mesto Turkestan zmení tvár

NUR SULTAN / TURKESTAN –  Vláda Kazachstanu vedená premiérom Askarom Maminom schválila Generálny plán mesta Turkestan, ktoré je najstarším mestom krajiny.

Premiér poznamenal, že mesto je symbolom duchovnej obnovy Kazachstanu. Koncepciu generálneho plánu rozvoja mesta Turkestan prijali v septembri 2018. Odvtedy sa obnovilo administratívne centrum, ale aj zrekonštruovali historické pamiatky. Podstatne sa zlepšila dopravná infraštruktúra.

Vláda celkom investuje do mesta 400 mld. tenge (1 tenge = 0,0019 eur). Podľa nového generálneho plánu schváleného na poslednom rokovaní vlády sa veľkosť mesta zvýši o 3 000 hektárov. Počet obyvateľov by sa mal zo 165 000 zväčšiť na 176 000. V roku 2025 sa predpokladá, že mesto by mohlo mať asi 250 000 obyvateľov. V roku 2035 by to mohlo byť asi 350 000 obyvateľov.

Predseda vlády poznamenal, že nový Generálny plán rozvoja mesta Turkestan zohľadňuje všetky potreby aktívne sa rozvíjajúceho mesta a vytvorí plnohodnotné pohodlné prostredie pre jeho obyvateľov a
hostí. Na pláne sa dohodli výkonné orgány mesta a Turkestanského regiónu, ako aj ústredné vládne agentúry. Boli vypracované všetky podrobné schémy rozvoja mestskej infraštruktúry.

Predseda vlády dal pokyn na realizáciu všetkých plánovaných projektov schváleného plánu.

Turkestan je najstaršie mesto na území Kazachstanu. Prvá zmienka o osídlení je okolo roku 500 pre naším letopočtom. Na tomto mieste sa stretali cesty karaván zo Samarkandu, Buchary a Chivy smerujúce na sever.

Mesto malo rôzne mená v 10. storočí Šavgar a od 12. storočia Jasy. V 12. storočí tu žil sufijský básnik Ahmed Jasavi. Sufizmus je islamská mystika.

Sufizmus sa vyvinul z meditácií Koránu a neskôr počas úspešnej expanzie islamského sveta. Spočiatku bol čisto asketický. Jeho pohľad na svet má sklony k monizmu a panteizmu. Perzský panovník Tamerlán nad hrobom Ahmeda Jassaviho začal v rokoch 1396 až 1398 stavať mauzóleum. Dokončil ho bucharský chán Abdullah-chán II. Ale mauzóleum, mauzóleum, ktorý je v súčasnosti zapísaný do Zoznamu nehmotného dedičstva UNESCO, nebol nikdy dokončený. Mauzóleum a mesto sa stali duchovným centrom moslimského sveta.

Názov Turkestan je známy od 15. storočia. V 16. – 18. storočí bol hlavným mestom Kazašského chánstva.