Najlepšie jedlo kreslia deti v meste Gelnica

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) už po šiestykrát zorganizovala projekt Hovorme o jedle. Najaktívnejšou školou  sa stala základná škola Gelnica z Košického kraja.

V tomto roku sa do projektu zapojilo 452 základných škôl. Od 15. do 19. októbra mohli žiaci počas vyučovania pracovať v4 súťažných aktivitách, ktoré pre ne pripravila SPPK v spolupráci s Centrom rozvoja znalostí o potravinách:

  1. súťažno-vzdelávacia aktivita “hvorme o jedle” /650 zaslaných súťažných príspevkov/
  2. výtvarná súťaž “chutné maľovanie” /1479 zaslaných súťažných príspevkov/
  3. literárna súťaž “kúzlo dorého jedla” /272zaslanýchsúťažných príspevkov/
  4. fotografická súťaž “očami gurmána” /222 zaslaných súťažných príspevkov/

Žiaci základných škôl tak počas októbrového týždňa mohli tvoriť, maľovať, písať úvahy a eseje a po novom už aj fotografovať na témy spojené s jedlom, potravinami a správnymi stravovacími návykmi.

Následne členovia všetkých hodnotiacich komisií vybrali víťazov v jednotlivých kategóriách Hovorme o jedle. Najaktívnejšou školou, ktorá sa zapojila do čo najväčšieho počtu denných tém v 1. súťažnej kategórii, sa stala ZŠ Gelnica. Zároveň získala aj najvyšší počet bodov. Počas slávnostného oceňovania v Bratislave Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora ocení aj ďalších výhercov vo všetkých kategóriách súťaže.

Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

“Slovensko si potrebuje vychovať uvedomelého spotrebiteľa, ktorý rozumie tomu, čo kupuje. Veľký nárast civilizačných chorôb, počtu pacientov s rakovinou hrubého čreva (v celosvetových štatistikách sme na smutnom 1. mieste) len potvrdzuje to, že spotrebitelia potrebujú mať oveľa viac vedomostí o potravinách a správnych stravovacích návykoch, hovorí SPPK.

Poznamenáva, že v minulosti sme v tejto oblasti akosi zabudli vzdelávať celú jednu generáciu a teraz sa nám to vracia. Na otvorenom európskom trhu máme množstvo potravín a nevieme sa v nich orientovať. Naši niektorí spotrebitelia stále nevedia, čo znamená dátum spotreby a dátum minimálnej trvanlivosti. Aj preto Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora už šiesty rok učí práve najmladšiu generáciu – žiakov základných škôl – o významne potravín v našom jedálničku. Je dôležité, pokiaľ sa o ňom budú žiaci rozprávať nielen počas vyučovacích hodín s učieľmi, ale aj doma v rodinách. Prioritou je zmeniť stravovacie návyky Slovákov, zmeniť ich pohľad na poľnohospodárstvo a potravinárstvo a zvýšiť podiel slovenských potravín v obchodoch.