Na stránke firmy Papageno, s. r.o. nie je celkom nič

Spločnosť Papageno, s. r.o. Bratislava poslankyne Veroniky Remišovej a jej manžela Milana Remiša má stránku na adrese: http://papageno.sk/. Na titulnej stránke nie je nič. Ďalšie podstránky nie sú naprogramované.  Ako sa vraví kde nič, tu nič. Veronika Remišová je členkou politickej strany Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Táto politická strana, ale aj iné politické strany presadzujú v spoločnosti a ekonomike transparentnosť. 

Údaje na titulnej stránke spoločnosti Papageno, s. r. o. vyzerajú ako prvá lekcia kódovania webových stránok pre začiatočníkov. Odkaz na stránku je na portáli www.podnikam.sk.

Transparentnosť podnikov je prostredie, v ktorom spoločnosť poskytuje všetkým zainteresovaným stranám informácie, ktoré potrebujú na racionálne rozhodovanie v otvorenej, úplnej, včasnej a zrozumiteľnej forme.

V širšom zmysle transparentnosť znamená existenciu efektívnej komunikácie a interakcie medzi vedením spoločnosti na jednej strane a akcionármi, veriteľmi, médiami, inými trhovými agentmi a dokonca spoločnosťou ako celkom – na strane druhej.

Pojem „transparentnosť podnikania“ sa blíži pojmu „otvorenosť“, disclosure. Transparentnosť podnikov je širšia ako otvorenosť, pretože zahŕňa nielen informovanie, ale aj úplnosť, presnosť a zrozumiteľnosť pre používateľov. To znamená, že otvorenosť je založená na množstve informácií poskytnutých bankou a transparentnosť je založená na jej kvalitatívnych vlastnostiach, ako je jasnosť, relevantnosť, spoľahlivosť, porovnateľnosť, významnosť.

Problém transparentnosti, priehľadnosti, či priezračnosti podnikania sa prakticky rozvíjal od 70. rokov 20. storočia v kontexte vývoja teórie a praxe správy a riadenia spoločností. Zakladateľom koncepcie transparentnosti je Robert Lucas, ktorý v roku 1976 vo svojej práci „Hodnotenie hospodárskej politiky: kritika“ uvažoval o vzájomnom vzťahu ekonomických rozhodnutí a očakávaní trhových agentov.