Na Slovensku zomrelo na COVID-19 celkom 0,0850 % z celkového počtu obyvateľov, štatistiky nafukujú

BRATISLAVA-  Aká je reálna chorobnosť a úmrtnosť slovenskej populácie na COVID – 19? Odpoveď na túto otázku Finančné noviny našli pomocou jednoduchých počtov. Vychádzajú z prepočtu na percentá v pomere celkového počtu obyvateľov.

Slovenské verejné inštitúcie vypočítavajú nositeľov koronavírusu COVID – 19 v pomere k počtu testovaných. Tak isto porovnávajú aj úmrtnosť obyvateľov na vírus.

Správne to má byť vo vzťahu k počtu obyvateľov. Počet obyvateľov, ktorý majú trvalé bydlisko ku koncu minulého roka bol 5 457 873 obyvateľov. Tento údaj Štatistický úrad Slovenskej republiky vypočítava ako predbežný údaj bilančnou metódou.

Percento je stotina z celku. Je to spôsob ako vyjadriť časť celku (čiže zlomok) pomocou celého čísla. Zápis napríklad „45 %“ (45 percent) je v skutočnosti iba skratka pre zlomok 45/100, takzvané desatinné číslo 0,45. Názov pochádza z per percento, znamenajúceho (pripadajúci) na sto.

Vypočítajme si teda najprv to, aké je jedno percento z počtu obyvateľov. Zopakujeme si, že Slovensko má približne 5 457 873 obyvateľov. Rozdeľme toto číslom stom. Dostaneme jednu stotinu, teda 54 578, 73. To je jedno percento z celkového množstva obyvateľov Slovenskej republiky.  A poďme na dnešné oficiálne štatistiky z portálu www.korona.gov.sk.

Ilustrácia: Roman Lazar.

Medzi obyvateľmi bolo k 31. januáru 2021 potvrdených 249 913 nosičov nového vírusu. Keď si toto číslo rozdelíme vyššie uvedeným jedným percentom, teda  54 578, 73,  nie číslom 1, zistíme, že v pomere ku všetkým obyvateľov je len 4, 578 percent obyvateľov. Vlády portál tvrdí, že zomrelo 4 642 obyvateľov.

A na záver malé odbočenie k štatistike a matematike. Premiér Slovenskej republiky vyštudoval Fakultu Manažmentu Univerzity Komenského. Na nej prednášal matematiku jej niekdajší dekan Jozef Komorník. Ten bol školiteľom diplomovej práce premiéra. Hlavný hygienik Slovenskej republiky má popri vysokoškolskom vzdelaní aj niekoľko titulov. Finančné noviny nemajú informácie o tom, či sa v rámci štúdia venoval aj štatistickým metódam. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová štatistiku neštudovala. Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského sa nevyučuje.