Mzdy rástli len v ubytovaní a stavebníctve, zamestnanosť rástla v sektore priemyslu

BRATISLAVA  – Nominálne mesačné mzdy v júni 2022 medziročne rástli vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, no v dôsledku inflácie reálne príjem stúpol iba zamestnancom v ubytovaní a v stavebníctve. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Zamestnanosť vo väčšine odvetví rástla, ale v najväčšom sektore z hľadiska počtu zamestnancov, v priemysle, sa pokles počtu zamestnaných zdynamizoval, pričom úbytok pokračoval už štvrtý mesiac za sebou.

Predbežné údaje o zamestnanosti, ktoré poskytujú hlavne veľké podniky, v júni 2022 potvrdili medziročný rast počtu zamestnaných osôb spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky.

Počet osôb zamestnaných v ubytovaní v júni 2022 narástol o 9,5 %, čím sa spomalilo dvojciferné tempo medziročného rastu zamestnanosti v ubytovaní z predchádzajúcich dvoch mesiacov. Napriek spomaleniu bol nárast zamestnanosti v ubytovaní najvyšší spomedzi sledovaných odvetví. V reštauráciách a pohostinstvách počet zamestnaných osôb stúpol o 8,3 %. Rast zamestnanosti nad 4 % bol tiež v informačných a komunikačných činnostiach a v dvoch zložkách vnútorného obchodu – v predaji a oprave motorových vozidiel a v maloobchode. Nižší nárast zamestnanosti (do 3 %) bol v doprave a skladovaní, stavebníctve a vo veľkoobchode. Medziročný pokles počtu zamestnaných osôb na takmer 2 % sa prejavil len v priemysle, ktorý však zamestnáva najväčší počet ľudí. Veľmi mierny pokles bol aj vo vybraných trhových službách.

V súhrne za 1. polrok 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla v 9 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 10,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5 %. Mierny úbytok sa prejavil len v priemysle o 0,4 %.