Politická telenovela z veku odchodu do dôchodku

Z témy zastropovania veku odchodu do dôchodku sa stáva telenovela so zápletkami. Vstúpila do nej aj vláda, ktorá prerokovala poslenecký návrh ústavného zákona s naoko nevinnou vsuvkou. Chce, aby mala možnosť zasiahnuť.

Návrh sa jej síce páči, ale chce, aby mohla mať pri rozhodovaní posledné slovo vzhľadom na to, aký bude vývoj verejných financií. Táto iniciatíva vlády má samozrejme svoje ráciou, avšak politicky sa z tejto agendy stáva už neprehľadné eldorádo.

Zmysel ústavného zákona je totiž zabezpečiť stabilitu rozhodnutia, čiže inými slovami, aby nebolo možné s hranicou veku odchodu do dôchodku hýbať, iba ak sa nájde ústavná väčšina poslancov. Vláda však s tým hýbať chce aj po prijatí zákona. Čiže otázka je, ako tomu vlastne máme rozumieť? V parlamente sa v tejto agende v prvom čítaní zrodila ad hoc koalícia mimo súčasnej vládnej, máme tu tiež petičnú akciu odborárov s podporou najsilnejšej vládnej strany a vláda, ktorá reprezentuje vládnu koalíciu sa v podstate vyjadrila proti princípu zabezpečenia stability v tejto otázke ústavným zákonom.

Vládnej iniciatíve k tomuto poslaneckému návrhu zákona možno rozumieť tak, že vláda vie, že na takéto opatrenie nebudeme mať. Po roku 2070 totiž by sme museli rátať s dvojnásobným nárastom výdavkov na penzie. Financovať takéto zvýšenie výdavkov bez toho, aby sme nezvyšovali odvody, dane alebo to riešili aj  na výrazný úkor iných oblastí aj sociálnej sféry. Samotný Inštitút finančnej politiky, ktorý pôsobí ako analytický útvar Ministerstva financií SR konštatoval vo svojom komentári, že bez štrukturálnych reforiem nie je možné uniesť navrhované zastropovanie dôchodkov. Rozum však hovorí, že logika postupu musí byť opačná, teda najprv reformy a potom zastropovanie veku odchodu do dôchodku. Inak sa nám môžu naše verejné financie zrútiť ako domček z karát.

Je veľmi smutné, že tak vážna téma je na stole bez toho, aby dlhé mesiace zodpovední a ich ekonomickí poradcovia viedli naprieč politickým a odborným spektrom dlhé mesiace, dni a hodiny vecnú diskusiu, ktorá by bola opretá o ekonomické a sociálne argumenty a fakty. Rohodnúť sa od stola, aký bude maximálny vek odchodu do dôchodku je veľmi nezodpovedné z hľadiska ďalšieho ekonomického vývoja v krajine a teda samotných občanov. Zarážajúce je, že takáto diskusia nie je citeľná ani v samotnej vládnej koalícii, pričom toto rozhodnutie, ak bude, nepochybne sa zapíše medzi tie rozhodujúce, ktoré bude súčasné vládne obdobie charakterizovať niekoľko ďalších desaťročí.

Dnes sa môžme poučiť z takýchto rozhodnutí v okolitých krajinách, keď napríklad v Poľsku tiež pristúpili k zákonom stanovenému stropu odchodu do dôchodku, pričom obeťou budú polovičné penzie dôchodkov oproti priemernej mzde a v horizonte ďalších rokov to bude len štvrtina. Nie som si istý, či toto je záujem budúcich dôchodcov, môj určite nie.

Slovensko žiaľ je v oblasti penzijného systému už roky v štádiu neustálych legislatívnych zmien, ktoré ho destabilizujú, pričom rok 2012, keď sa valorizácia dôchodkov stanovila v závislosti od vývoja inflácie a strednej doby života nasvedčoval, že nastane predvídateľná stabilita. Ďalší legislastívny vývoj v nastavení parametrov penzií hlavne v roku 2015 toto presvedčenie začal naburávať a súčasná iniciatíva je už svedectvom o tom, že túto tému politici stále podceňujú a uvažujú pri nej iba do horizontu konca svojho mandátu.

Táto poslanecká iniciatíva zdá sa podľa zasadnutí výborov v parlamente nemá vydlaždenú cestu. Dnes je situácia málo prehľadná z hľadiska toho, ako dopadne v pléne. Jedno je však isté. Slovensko čaká tak, či tak obdobie vážnych ekonomických a politických rozhodnutí, ako zvládnuť udržateľnosť financií v dôsledku obrovskej záťaže, ktoré predstavuje penzijný systém  a prinášať na stôl ekonomicky nepodložené návrhy riešení, situáciu ešte viac sťažuje.

František Palko