Motol: antigénne celoplošné testy sú nespoľahlivé

PRAHA – Pražská nemocnica Motol zverejnila, štúdiu,že antigénne testy, ktoré Slovenská republika použije na celoplošné testovanie sú nespoľahlivé. 

Počas testovacej štúdie, ktorá sa uskutočnila v minulom týždni (21.10. – 24.10.2020) vyšetril tím pracovníkov Ústavu lekárskej mikrobiológie 2. LF UK a FN Motol v spolupráci s odberovým miestom FN Motol celkom 591 jedincov, ktorí navštívili odberové miesto a súhlasili s odbery z nosohltana na účely porovnávacej štúdie. Vekový priemer testovaných osôb bol 40 rokov (vekové rozpätie 11 až 78 rokov). Jeden alebo viac príznakov ochorenia COVID-19
pri sebe pozorovalo 290 jedincov (49 %), zvyšných 301 jedincov neuvádzalo žiadny z nasledujúcich príznakov: kašeľ, bolesť svalov, kĺbov, zimnica, hnačka, zvracanie, zvýšená teplota, strata chuti a čuchu.

“Výsledky štúdie sú naozaj ďaleko za očakávaním. Celková senzitivita antigénnych testov sa podľa nášho zistenia pohybuje pod hranicou 70 %. Náš odhad bol pritom približne 85 %,” hovorí prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D., prednosta Ústavu lekárskej mikrobiológie 2. LF UK a FN Motol, a dodáva: “Dá sa povedať, že 3 z 10 Covid + pacientov, a to dokonca aj ak majú príznaky, antigénne testy vôbec nerozpoznajú!”

Skúmala sa jednak celková citlivosť antigénnych testov, teda u jedincov bez ohľadu na prejavené príznaky a ďalej citlivosť u tých, u ktorých sa aspoň jeden z uvádzaných príznakov choroby Covid-19 prejavil. O použití antigénnych testov sa uvažovalo v súvislosti s celoplošným testovaním českej populácie.