Moskva považuje vyhostenie ruských diplomatov za prejav pseudosolidarity

MOSKVA – Dvadsiateho ôsmeho apríla predvolali veľvyslanca Slovenskej republiky Ľubomíra Reháka na Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie. Informuje tom oddelenie pre vzťahy s médiami Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku.

Slovenská republika vyhostila troch ruských diplomatov 22. apríla 2021.

Veľvyslancovi tlmočili rozhodný protest v súvislosti s tým, že Vláda SR vyhlásila troch ruských diplomatov za osoby persona non grata, alebo neželané osoby.  Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie e absurdné a vykonštruované obvinenie z protiprávnej činnosti.

“Na ministerstve mu oznámili, že rozhodnutie slovenských orgánov preukázať pseudosolidaritu s Českou republikou v jej provokatívnej protiruskej kampani poškodzuje tradične priateľské vzťahy a konštruktívnu bilaterálnu spoluprácu.”

“Veľvyslancovi Ľubomírovi Rehákovi oznámili, že ako odvetné opatrenie boli traja zamestnanci slovenského veľvyslanectva v Moskve vyhlásení za neželané osoby. Územie Ruskej federácie musia opustiť do 5. mája 2021. Veľvyslancovi Ľubomírovi Rehákovi odovzdali príslušná nóta“, konštatuje veľvyslanectvo.

Persona non grata je latinský výraz znamenajúci „nežiadúca/nechcená osoba“. V medzinárodnom práve sa tak označuje osoba, ktorá je (z dôvodov na jej strane) neprijateľná pre súd alebo štát, kde má byť akreditovaná ako (veľ)vyslanec. Označuje osobu iného štátu, ktorej pobyt na svojom území považuje štát za absolútne nežiaducu. Pridelenie tohto statusu znamená, že zem nepovoľuje vstup danej osoby na svoje územie, respektíve že požaduje, aby ho okamžite opustila. Podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961 má každá krajina právo kedykoľvek a bez udania dôvodu prideliť postavenie persona non grata ktorémukoľvek diplomatovi.