Moskovská burza: neobchoduje sa až do MDŽ

MOSKVA – Na základe rozhodnutia Banky Ruska sa 5., 7. a 8. marca 2022 neuskutočňuje obchodovanie a vyrovnanie na všetkých trhoch Moskovskej burzy. Oznámil to organizátor trhu.

Moskovská burza je najväčší ruský burzový holding, ktorý vznikol v roku 2011 v dôsledku zlúčenia MICEX (Moskva medzibanková menová burza), založenej v roku 1992, a burzy RTS (Russian Trading System), otvorenej v roku 1995. Moskovská burza je organizátorom obchodovania s akciami, dlhopismi, derivátmi, menami, nástrojmi peňažného trhu, drahými kovmi, obilím a cukrom.