Ministerstvo zahraničných vecí Kazachstanu k aktuálnej rezolúcii Európskeho parlamentu

NUR SULTAN – Ministerstvo zahraničných vecí Kazašskej republiky vyhlasuje, že prijaté uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v našej krajine je neobjektívne a založené na neobjektívnych záveroch a údajoch.

Nedostatok objektívneho hodnotenia tragických januárových udalostí v Kazachstane vyvoláva obavy.

Považujeme za neprijateľné prijať takéto dokumenty pred oznámením výsledkov oficiálneho vyšetrovania iniciovaného vedením Kazašskej republiky. Opätovne potvrdzujeme, že jeho výsledky budú sprístupnené medzinárodnému spoločenstvu.

Poznamenávame, že pri vypracúvaní návrhu uznesenia poslanci Európskeho parlamentu a politické skupiny v jeho zložení nepožiadali predstaviteľov Kazachstanu o vysvetlenia a upresnenia.

Komisár pre ľudské práva v Kazašskej republike a inštitúcie občianskej spoločnosti, ktoré vedú priamy dialóg so štátnymi orgánmi, tiež uvádzajú, že ich autori dokumentu nekontaktovali.

Ignorovalo sa skôr vyjadrené stanovisko Ministerstva zahraničných vecí Kazašskej republiky k existencii závažných nezrovnalostí a nepresností v publikáciách viacerých zahraničných médií popisujúcich zákonné kroky orgánov činných v trestnom konaní proti teroristickým, extrémistickým a zločineckým skupinám.

Kazachstan ako člen Rady OSN pre ľudské práva a autoritatívnych medzinárodných organizácií, účastník multilaterálnych dohôd v oblasti humanitárneho práva, sa plne zaviazal dodržiavať zásady právneho štátu a dodržiavať záväzky v oblasti ochrany práv a slobôd občanov. Naša krajina tiež významne prispieva k procesu zaisťovania globálnej a regionálnej bezpečnosti, vrátane boja proti medzinárodnému terorizmu.

Kazašská republika sa zameriava na konštruktívnu interakciu so všetkými inštitúciami Európskej únie založenú na zásadách vzájomného porozumenia a vzájomného rešpektu.

Unáhlené prijatie tohto uznesenia Európskeho parlamentu podkopáva a poškodzuje proces prijímania a realizácie politických reforiem prezidenta Kazašskej republiky zameraných na posilnenie demokratických inštitúcií a rozvoj občianskej spoločnosti.