Miera zamestnanosti v rámci OECD sa v prvom štvrťroku 2021 zvýšila mierne na 66,8%, ale medzi jednotlivými krajinami sú viditeľné veľké rozdiely

PARÍŽ – Miera zamestnanosti v rámci OECD – podiel zamestnaných obyvateľov v produktívnom veku – sa v prvom štvrťroku 2021 zvýšila na 66,8% zo 66,7% v predchádzajúcom štvrťroku. Informuje o tom Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Interpretácia najnovšieho vývoja v miere zamestnanosti v OECD je potrebná určitá opatrnosť, pretože metodické zmeny v zisťovaní pracovných síl v EÚ stierajú porovnanie medzi štvrtým štvrťrokom 2020 a prvým štvrťrokom 2021 pre krajiny EÚ. Okrem toho veľká časť nárastu v treťom a v menšej miere vo štvrtom štvrťroku 2020 odzrkadľuje návrat k práci prepadlých pracovníkov v Kanade a Spojených štátoch, kde sú evidovaní ako nezamestnaní, zatiaľ čo vo väčšine ostatných krajín , sú evidovaní ako zamestnaní. V eurozóne dosiahla miera zamestnanosti v prvom štvrťroku 2021 66,9%, v porovnaní so 68,4% v Spojených štátoch a 77,6% v Japonsku. Veľké rozdiely sa pozorujú aj v tejto oblasti, pričom miera zamestnanosti sa pohybuje od maxima 79,3% v Holandsku po minimum 53,9% v Grécku.