Miera umelých potratov v SR stále klesá

BRATISLAVA –  Celkový počet potratov sa medziročne znížil, poukazuje na to štatistika Národného centra zdravotníckych informácií za rok 2018. Správa o potratovosti je tu.

Ako uvádza NCZI pokles sa najvýraznejšie prejavil pri spontánnych potratoch, no znížil sa aj počet umelých prerušení tehotenstva. V roku 2018 bolo v zdravotníckych zariadeniach na území SR nahlásených spolu 15 274 potratov. 1 350 potratov sa týkalo žien bez trvalého pobytu v SR, z ktorých 98 % tvorili umelé prerušenia tehotenstva (UPT).

Oproti predchádzajúcemu roku sa znížil celkový počet potratov o 655 (4,1 %). Najväčší pokles sme pritom zaznamenali pri spontánnych potratoch, ktorých počet sa medziročne znížil o 550 (10 %). Počet UPT klesol o 146 (1,9 %), u žien bez trvalého bydliska v SR z 1 394 na 1 326 (o 4,9 %) a u žien s trvalým bydliskom v SR z 6 102 na 6 024 (o 1,3 %).

Najvyšší podiel zo všetkých potratov tvorili UPT (48,1 %), po nich nasledovali spontánne potraty (32,1 %), ostatné potraty (16,9 %) a mimomaternicové tehotenstvá (2,9 %). Zatiaľ čo trend spontánnych potratov v pozorovanom období posledných 22 rokov má kolísavý charakter (pohybujú sa v rozmedzí od najnižšieho počtu 4 645 v roku 2010 po najvyšší 5 892 v roku 2016), počet UPT výraznejšie klesá (z 20 855 v roku 1997 na 7 350 v roku 2018). Podľa územia zdravotníckeho zariadenia bolo najviac UPT v sledovanom roku vykonaných v zdravotníckych zariadeniach v Nitrianskom (2 510) a Banskobystrickom kraji (1 039).