MF a odporúčania OECD pre verejné financie

BRATISLAVA –  V rámci prezentácie štúdie OECD na pôde rezortu diplomacie o jej záveroch diskutoval aj štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík.

Mathias Cormann vyzdvihol, že od roku 2000, keď sa Slovensko stalo členom OECD, je medzi krajinami s najväčším ekonomickým rastom. Zároveň však správa upozorňuje, že rast produktivity a hospodárske dobiehanie vysokopríjmových krajín sa spomalilo po globálnej finančnej kríze v roku 2008 a 2009. Podľa OECD sa už pred pandémiou „v roku 2018 začal zhoršovať štrukturálny rozpočtový deficit aj napriek robustnému hospodárskemu rastu a silnému vývoju na trhu práce“. Zároveň však v aktuálnom ekonomickom prehľade OECD, ktorý vychádza v dvojročnej periodicite, upriamil pozornosť na výzvy, pred ktorými stojí naša ekonomika. Medzi ne OECD radí najmä starnutie populácie, udržateľnosť verejných financií, zvýšenie produktivity práce, digitalizáciu, skvalitnenie zdravotníctva a školstva, či udržateľný rast.

Štátny tajomník rezortu financií Ľuboš Jančík poďakoval generálnemu tajomníkovi za odbornú spoluprácu s expertmi OECD počas prípravy Ekonomického prehľadu. „Odporúčania OECD vnímame ako veľmi užitočný a dôležitý podnet z hľadiska reformných plánov tejto vlády. Sú založené na skúsenostiach tridsiatky najvyspelejších ekonomík sveta a s veľkou časťou z nich sa stotožňujeme. Aktívne pracujeme na tom, aby sme viaceré z odporúčaní dokázali v blízkej dobe pretaviť do praxe.

Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných financií, na ktorú poukazuje aj dnešná správa OECD, vnímam včera vládou schválené výdavkové limity ako najdôležitejšiu rozpočtovú reformu za uplynulé tri desaťročia. Ich hlavným princípom je rozpočtovo zodpovedné a udržateľné správanie – v dobrých rokoch si zodpovedne odkladáme tak, aby sme v rokoch krízy mohli cielenými verejnými výdavkami stimulovať ekonomiku. Ak by sme mali zavedené viacročné výdavkové stropy už v roku 2011, dnes mohol byť náš verejný dlh nižší o 10 miliárd eur bez toho, aby to občania zásadne pocítili na svojich peňaženkách,“ povedal štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík.
Štátny tajomník Jančík zároveň zdôraznil, že kľúčovou vecou pre udržateľnosť verejných financií je vysporiadať sa s demografickou krízou, pričom ocenil odporúčania OECD v tejto oblasti, najmä naviazanie veku odchodu do dôchodku na strednú dĺžku dožitia.