Medziročná harmonizovaná inflácia 15,4 %

BRATISLAVA – Spotrebiteľské ceny vo februári 2023 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 15,4 %, v januári 2023 bola táto hodnota 15,1 %. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla vo februári 1,1 %.

Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Priemerná ročná miera HICP inflácie vo februári 2023 (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla hodnotu 13,3 %. Je to o 9,3 percentuálneho bodu viac ako bola jej hodnota vo februári minulého roka. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

Vo februári 2023 harmonizované indexy spotrebiteľských cien medzimesačne v úhrne vrástli o 1,1 %. Medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny bolo najviac ovplyvnené zvýšením cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje: kladný príspevok celého odboru predstavoval viac ako tretinu z celkovej medzimesačnej inflácie (+0,48 percentuálneho bodu). Druhý najvýraznejší vplyv na rast cien vo februári v porovnaní s cenovou úrovňou v januári mal odbor doprava (+0,14 p. b.). Tretí najvyšší príspevok k medzimesačnej inflácii bol zaznamenaný v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (+0,13 p. b.). Jediný odbor, v ktorom sa znížili ceny vo februári oproti januáru bol odbor odevy a obuv (-0,03 p. b.).