Dovoz a vývoz tovaru sa v júli prepadli na tohtoročné minimá, bilancia ale skončila s prebytkom takmer 366 mil. eur

BRATISLAVA – Ťahúňom slovenského exportu aj v prvom dovolenkovom mesiaci naďalej zostal vývoz automobilov. Dovoz medziročne klesol už štvrtý mesiac po sebe, a to najmä znížením hodnoty dovozu energetických komodít.

Informuje o tom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v júli 2023 podľa predbežných výsledkov hodnotu  8,1 mld. eur, pri medziročnom raste o 4,6 %. Medziročný rast vývozu pokračuje nepretržite od januára 2023. Dovoz tovaru bol nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka už štvrtý mesiac v rade, aktuálne o 2,4 % a dosiahol hodnotu 7,7 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 365,7 mil. eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o takmer 547,8 mil. eur.

Štatistický úrad SR v rámci skvalitnenia dát rozšíril zdroje údajov o dovoze a do štatistických výstupov zahrnul aj údaje za fyzické a právnické osoby neregistrované pre DPH, ktoré si v rámci EÚ kúpili tovar na diaľku (napr. cez internet). Nové údaje boli zapracované do štatistických výstupov od januára 2022.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný nárast štyri z nich. Rast celkového vývozu najvýraznejšie ovplyvnila najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 13,2 %. Dvojciferný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka tak pokračoval už siedmy mesiac po sebe, napriek tomu, že sa tempo oproti júnu výrazne spomalilo. Stroje a prepravné zariadenia v júli tvorili 61,4 % podiel na celkovom exporte. Väčšina strojov a prepravných zariadení (70,0 %) smerovala zo Slovenska na trhy EÚ.

V štruktúre dovozu vykázala z desiatich tried medziročný nárast polovica. Pokles celkového dovozu ovplyvnilo najmä zníženie hodnoty dovozu v triede Minerálne palivá (SITC 3), kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o vyše polovicu (51,8 %) a zároveň najnižšia od mája 2021. Výraznejšiemu poklesu celkového dovozu zabránil vyšší dovoz triedy Stroje a prepravné zariadenia (SITC7), kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Ich hodnota bola medziročne vyššia o 14,0 %.

Do členských štátov EÚ2) smerovalo 77,1 % vývozu SR a dovoz z nich sa na celkovom dovoze podieľal 67,5 %. Vývoz do členských štátov EÚ v júli medziročne stúpol o 2,1 % a dovoz vzrástol o 0,5 %. Vývoz do zvyšku sveta medziročne vzrástol o 14 % a dovoz klesol o 8 %.

Predbežné údaje za január až júl 2023

Za január až júl 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz o 8,9 % na 63,7 mld. eur  a dovoz sa zvýšil o 1 % na 61,1 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,6 mld. eur. Za prvých sedem mesiacov roku 2022 bolo saldo pasívne v objeme 1,9 mld. eur.

Spresnené podrobné údaje za január až jún roku 2023

V januári až júni sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz tovaru o 9,5 % na 55,6 mld. eur  a dovoz sa zvýšil o 1,6 % na 53,4 mld. eur.  Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme  2,3 mld. eur, minulý rok skončila za prvých šesť mesiacov bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 1,8 mld. eur.

Štatistický úrad SR revidoval v databáze DATAcube. údaje o zahraničnom obchode za rok 2022, ide o definitívne údaje.

Poznámka: údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB, t. j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny. Všetky dáta zahraničného obchodu Štatistický úrad SR vypracoval na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a zo štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK (hlásenia poskytované dovozcami, údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.