McKinsey: profesiu zmení po pandémii 100 mil. ľudí

NEW YORK – Globálna poradenská sieť McKinsey vidí tri tendencie na trhu práce, ktoré budú po skončení pandémie.

Stúpne podiel zamestnancov v oblastiach zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, ale aj oddychu a voľného času a turizmu. Podľa poradenskej firmy približne 100 miliónov ľudí. Okrem iného sa zväčší počet pracovníkov, ktorí budú pracovať na diaľku. Súčasne sa však zmenší počet porád v režime on-line.

McKinsey skúmal 2000 úloh pri 800 profesiách v niekoľkých krajinách. Podľa McKinsey približne 25 až 30% ľudí by mohlo pracovať doma.  To znamená, že podiel prác v režime on-line môže v svetovej ekonomike stúpnuť štyri a päť razy. Zmení sa aj štruktúra zamestnanosti z hľadiska geografie. Mnohé spoločnosti sa presťahujú z veľkých miest do predmestí, ale aj na vidiek.