Paša z Kolína viac za peniaze nebude obcovať

KOLÍN NAD RÝNOM –  Jeden z najväčších verejných domov v Európe skrachoval. Podľa správ nemeckých médií začiatkom septembra verejný dom Pascha – hlavné lákadlo západonemeckého mesta Kolín nad Rýnom návrh na bankrot.

V Nemecku bijú sexuálne pracovníčky na poplach: pandémia ich pripravuje o zárobky. Spolu s vlastníkmi nevestincov protestovali a požadovali zrušenie obmedzení, pretože ich konkurencia, nelegálne „freelancerky“ sú oveľa nebezpečnejšie ako oficiálna práca vo verejných domoch a krízovú situáciu len prehlbujú. Nemecké orgány však neboli presvedčené o potrebe pomoci. A výsledok – jedného dňa podal bankrot jeden z najväčších verejných domov
v Európe.

Asi 60 stálych ženských sexuálnych pracovníčok vo verejnom dome a 120 externých sexuálnych pracovníkov prišlo
o prácu.

Je to skutočne veľmi smutné…

Ale zdá sa, že sa ich nemusíme báť. Po prvé, epidémia skôr alebo neskôr pominie, po druhé, „sväté miesto nikdy nie je prázdne“: aj keď sú v Nemecku dočasne nezamestnaní, tento raj, kde sú oficiálne povolené sexuálne služby, nenájdu spôsob, ako si zarobiť peniaze?

V roku 2002 prijalo Nemecko zákon o prostitúcii za vlády kancelára Gerharda Schroedera, ktorý legalizoval sexuálne aktivity v krajine. Aj keď predtým sexuálne služby v Nemecku neboli priamo legalizované, nezabránilo
to tomu, aby sa odvetvie otvorene rozširovalo už viac ako storočie. Nemecké úrady uprednostnili obmedzenie
a kontrolu prostitúcie pred jej zakázaním.

Storočná história výnosného podnikania. Rozhodnutie o zákaze vôbec neznamenalo zákaz.

Po prvej svetovej vojne bola nemecká ekonomika a spoločnosť paralyzovaná a čoraz viac žien odchádzalo pracovať
do verejných domov. Po nástupe fašistickej strany NSDAP k moci, napriek skutočnosti, že veľa prostitútok bolo uvrhnutých do koncentračných táborov a označených ako „padlé ženy“, vláda úplne nezakázala verejné domy
pre verejný sektor a poskytla im „kontrolovaný“ priestor na pôsobenie. Ani po prijatí zákona o sexuálne prenosných chorobách v roku 1927 sa prostitúcia stále nepovažovala za trestný čin.

Počas druhej svetovej vojny úrady v záujme zabezpečenia fyzického zdravia mužov a zníženia rizika šírenia pohlavne prenosných chorôb vytvorili sieť dočasných bordelov, aby mohli vojaci uspokojovať svoje sexuálne potreby (služby vojenských prostitútok) v domnení, že takýto systém je oveľa lepší než promiskuita, pouličná prostitúcia a časté znásilňovanie.

Práve vďaka svojmu relatívne bezplatnému „sexuálnemu priemyslu“ priťahovalo Nemecko vždy veľa domácich
i zahraničných turistov hľadajúcich potešenie.

O viac ako pol storočia neskôr bol v roku 2002 prijatý zákon o prostitúcii. Návrh zákona bol zameraný na ochranu zákonných práv osôb pracujúcich v sex-biznise a bol pre nich absolútne prospešný. Ale v očiach kritikov bol zákon príliš zhovievavý a mohol veľmi ľahko zmeniť Nemecko na „európsky verejný dom“. Z pohľadu podporovateľov návrhu zákona to bolo absolútne nevyhnutné: až po legalizácii prostitúcie je možné chrániť právne postavenie osôb pracujúcich v sex-biznise a zlepšiť ich sociálnu situáciu.

Situácia sa skutočne začala vyvíjať tak, ako to očakávali obhajcovia zákona. Na zabezpečenie väčšej podpory
a ochrany „prostitútok“ vyhlásilo Nemecko na konci roku 2016 federálny zákon „Zákon o ochrane práv prostitútok“
v nádeji, že sa ľudia zapojení do sexuálnej práce zaregistrujú dobrovoľne, čo umožňuje zákonu chrániť ich práva.

Zákon upravuje sexuálne práce, poskytovanie vybavenia a priestorov a organizáciu a vykonávanie sexuálnych služieb. Monitoruje tiež zdravie a bezpečnosť osôb pracujúcich v sex-biznise, ako napríklad organizovanie lekárskych vyšetrení prostitútok, vyžadovanie ich používania kondómu u každého klienta a ďalšie.
Porušovatelia môžu dostať pokutu až do výšky 10-tisíc eur.

Na konci roka 2018 bol počet legálnych sexuálnych pracovníkov registrovaných podľa zákona o ochrane práv prostitútok 32 800, čo je však iba zlomok tých, ktorí pracujú v oficiálnych verejných domoch a zábavných kluboch, skutočný počet sexuálnych pracovníkov pracovníci sú oveľa vyšší. Podľa štúdie medzinárodnej organizácie TAMPEP je v Nemecku asi 400 000 sexuálnych pracovníkov na plný alebo čiastočný úväzok. Z toho je 93 % žien, 4 % sú muži a 3 % sú transrodové pohlavia, 
a každý deň obslúži okolo 1,2 milióna klientov.

Mnohí sa preto tiež domnievajú, že legalizácia prostitúcie v Nemecku skutočne zlyhala. Na jednej strane drvivá väčšina prostitútok nemá pocit vlastnej bezpečnosti a nemá záujem platiť dane a poberať sociálne zabezpečenie, takže sa neregistruje. Mnoho ľudí zároveň uprednostňuje prácu na vlastnú päsť, než aby uzavreli dohodu s verejným domom, ktorý im pomôže nájsť klientov.
Na druhej strane sa v Nemecku naopak zvýšil počet prípadov obchodovania so sexom a sexuálneho otroctva a obeťami sú najmä ženy vo východnej Európe a na Blízkom východe. Tieto zahraničné ženy sú najväčším „zdrojom“ nemeckých sexuálnych služieb: viac ako 70 % prostitútok v Nemecku
sú zahraničné ženy a väčšina z nich pochádza z východnej Európy. Tieto sexuálne pracovníčky spolu so svojimi klientmi predstavujú obrovský nemecký podnik s ročným obratom 18 miliárd dolárov.

Po legalizácii prostitúcie v Nemecku sa v Kolíne nad Rýnom v Pasche, čo je vlastne najväčší verejný dom v Európe, každý večer konali večierky. Svetlá neustále svietili a podnikanie zažívalo boom. Dokonca aj taxíky neďaleko kolínskej vlakovej stanice boli pokryté reklamami na bordel Pascha.

Pascha má rozlohu na ploche 9 tisíc metrov štvorcových a pozostáva z 12 poschodí. Viac ako 100 registrovaných sexuálnych pracovníčok tu každý deň obslúžilo viac ako 1 000 klientov. Podobné veľké verejné domy sú aj v Berlíne – „King George Brothel“, ktorý sa otvára o 16:00, a za 99 eur tam môžete zostať až do konca nasledujúceho dňa.
Je to tiež prvý jednorazový bordel v Nemecku. Okrem toho existuje ďalší slávny verejný dom – raj v Stuttgarte.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.