Litva novým členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj od júla tohto roku

Litva je novým členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) od júla 2018.

Pobaltská krajina sa stala 36. členom organizácie 5. júla 2018, len deň pred štátnym sviatkom, ktorý pripomína korunováciu prvého litovského kráľa Mindaugasa v roku 1253. Litva je treťou pobaltskou republikou, Estónsko (2010) a Lotyšsko (2016). Krajina, ktorá je tiež členom EÚ, NATO a niekoľkých ďalších multilaterálnych organizácií, má 3,1 milióna obyvateľov, používa euro ako menu a má jednu z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v oblasti OECD – jeho HDP vzrástol o 3,8% 2017, nad priemerom OECD 2,6%.

Podľa hospodárskeho prieskumu OECD v Litve 2018 sa hospodárstvo Litvy rýchlo dobieha priemer  OECD, keďže HDP na obyvateľa v krajine stúpol z 36% na 73% úrovne OECD v rokoch 2000 až 2017. Nezamestnanosť klesla prudko 9,1% v roku 2015 na odhadovaných 6,6% v roku 2018. Verejné financie sa tiež stabilizovali vďaka ambicióznym reformám, tvrdí správa. Litva má inteligentnú pracovnú silu, pričom 39% jej dospelej populácie (vo veku nad 25 rokov) má terciárne vzdelanie, v porovnaní s priemerom OECD 35%. Priemerné hodnotenie kvality zdravotníckych služieb v Litve sa zvýšilo z 5,1 na 6,3 – na stupnici od 1 do 10 – medzi rokmi 2003 a 2016, ukazuje európsky prieskum kvality života.   Litva čelí výzvam, ako tvrdí nový ekonomický prieskum, ako napríklad zníženie nadpriemernej nerovnosti, poklesu počtu obyvateľov a potrebu zvýšiť nízku produktivitu.