EK schválila spojenie Lauda Motion a Rynair

Európska komisia dnes 12. júla 2018 bezpodmienečne schválila podľa nariadenia EÚ o fúziách navrhovanú akvizíciu spoločnosti LaudaMotion spoločnosťou Ryanair. Komisia dospela k záveru, že transakcia by v Európskom hospodárskom priestore nespôsobovala žiadne obavy z narušenia hospodárskej súťaže.

Dnešné rozhodnutie sa týka navrhovaného nadobudnutia výhradnej kontroly nad spoločnosťou LaudaMotion leteckým dopravcom Ryanair. LaudaMotion je spoločnosť, prostredníctvom ktorej pán Niki Lauda získal v januári 2018 aktíva NIKI, leteckého dopravcu, ktorý založil v roku 2003 a neskôr bol integrovaný do spoločnosti Air Berlin. Aktíva spoločnosti NIKI boli na predaj.

Komisia preskúmala vplyv navrhovanej transakcie na trh leteckej dopravy cestujúcich na trasách z nemeckých, rakúskych a švajčiarskych letísk do destinácií na voľný čas v stredomorských a Kanárskych ostrovoch, kde sa činnosti spoločnosti Ryanair a LaudaMotion prekrývajú.

Komisia takisto preskúmala, či by portfólio letísk  LaudaMotion, ktoré má získať spoločnosť Ryanair na rôznych letiskách, umožnilo spoločnosti Ryanair zabrániť konkurentom vstúpiť alebo rozšíriť svoju prítomnosť na týchto letiskách. Kontrola nad veľkým portfóliom prevádzkových intervalov na preplnených letiskách môže viesť k vyšším prekážkam vstupu leteckých spoločností, ktoré chcú prevádzkovať tieto letiská az týchto letísk, čo by mohlo mať za následok vyššie cestovné pre cestujúcich.