Lisý o Hayekovej kritike monopolu centrálnej banky

BRATISLAVA – Jedným z teoretických odkazov ekonóma Friedricha Augusta von Hayeka je zrušenie monopolu štátu na vydávanie peňazí. Napísal to Ján Lisý z Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v druhom tohtoročnom čaopise Ekonomické rozhľady.

Podľa Hayeka vydávanie súkromných peňazí môže zabezpečiť cenovú stabilitu, ale aj stabilitu meny. Príčinou depresií a nezmestnanosti je podľa ekonóma monopol štátu na vydávanie peňazí. “Hayek sa domnieva, že je celkom možné, že existencia súčasne všeobecne akceptovaného a takmer nespochybňovaného vládneho monopolu na emisiu peňazí nie je vôbec potrebná a dokonca, že neprináša žiadne výhody,” napísal Ján Lisý v časopise Ekonomické rozhľady.

Friedrich August von Hayek ( 1899 – 1992) bol ekonóm a filozof. Narodil sa v Rakúsko-Uhorskej monarchii, ale veľkú časť života prežil vo Veľkej Británii, v roku 1938 získal britské občianstvo, v USA a Nemecku.

Preslávil sa najmä svojou obhajobou klasického liberalizmu a kritikou socializmu. Spolu s Ludwigom von Misesom bol najvýznamnejší predstaviteľ rakúskej školy. V 30. a 40. rokoch patril k popredným svetovým ekonómom. Po druhej svetovej vojne sa venoval najmä politickej filozofii. V roku 1974 mu spolu s Gunnarom Myrdalom bola udelená Nobelova cena za ekonómiu. Považuje sa za jedného z najvýznamnejších politických mysliteľov 20. storočia.