Jankovič: slnko – voda – pivo – spotreba – dane

BRATISLAVA – Zvýšenie priemernej teploty o 1 stupeň celzia, zvyšuje dopyt pi pive o 1,52 až 1,62%. Napísal to Patrik Jankovič z Katedry hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Článok Slnko – voda – pivo zverejnil autoro v druhom tohtoročnom čísle časopisu Monitor hospodárskej politiky. 

Ako konštatujeˇv úvodníku  šéfredaktor čaopisu Karol Morvay “aj v súvislosti s pivom sa dá rozvíjať seriózna ekonomická veda.”Takmer celý časopis sa venuje “ekonomike piva”.

V decembri december, keď sú vianočné sviatky, podľa prepočtov Patrika Jankoviča, spotreba piva stúpa o 8%.  Počas  mesiaca kedy sú veľkonočné sviatky, spotreba piva oproti priemernej mesačnej spotrebe stúpa o 5,57%.

Existuje aj súvislosť medzi teplotou a výškou zaplatených daní. Je medzi nimi silný vzťah. Ak je teplejšie, pije sa viac piva, a teda sa aj platia vyššie dane. Ak sa priemerná mesačná teplota zvýśi o 1 stupeň celzia, do rozpočtu Slovenskej republiky pribudne od 129 000 do 137 000 euro.

Okrem príspevkov z oblasti ekonomiky piva, čitatelia nájdu v časopise analýzu investovania v slovenskej ekonomiky a analýzu problematiky prevodov finančných prostriedkov zo zahraničia do domácej ekonomiky.