Latuško, Leščenia a Markovič boli prepustení

BRATISLAVA – Pavel Latuško a Igor Leščenia boli zbavení diplomatickej hodnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca, Vasilij Markovič bol uvoľnený z funkcie veľvyslanca Bieloruska v Lotyšsku.

Zodpovedajúce dekréty podpísal Alexander Lukašenko, informuje jeho tlačová služba. Uvádza sa, že Pavel Latuško a Igor Lesčenja boli pozbavení diplomatickej hodnosti „v súvislosti so spáchaním činov diskreditujúcich štátnu (diplomatickú) službu“.

Vasilij Markovič bol odvolaný z funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca v Lotyšskej republike a zbavený diplomatickej hodnosti „pre nesprávny výkon služobných povinností“.

Pripomíname, že Pavel Latuš ko bol v rokoch 2012 až 2019 veľvyslancom vo Francúzsku. Potom viedol Divadlo Janky Kupala, prepustili ho potom, čo odsúdil brutalitu bezpečnostných síl a vyzval na právne posúdenie ich konania. Po tom, čo sa Latuško stal členom koordinačnej rady, Alexander Lukašenko uviedol, že bývalý riaditeľ divadla „prekročil červenú čiaru“ a „bude sa zodpovedať podľa zákona“.

Bývalý veľvyslanec Bieloruska na Slovensku Igor Leščenia sa tiež vyslovil za podporu občanov, ktorí vyšli na pokojné protesty po prezidentských voľbách, a vyzval orgány, aby vyšetrili všetky prípady mučenia a bitia demonštrantov. Potom predložil rezignačný list. Koncom augusta Alexander Lukašenko podpísal dekrét, ktorým odvolal Leščeniu z funkcie.

Vasilij Markovič bol predvolaný na lotyšské ministerstvo zahraničia 18. augusta. Dostal protestný protest v súvislosti so zadržaním lotyšských občanov a tiež požadoval vysvetlenie Lukašenkových vyhlásení, že protesty v Bielorusku sú financované okrem iného z Lotyšska. Koncom augusta tiež vyšlo najavo, že návšteva Alexandra Lukašenka v Rige, naplánovaná na apríl, bola „vyradená z programu rokovania“. Ako vysvetlil šéf lotyšského ministerstva zahraničia, „vzhľadom na nedávne udalosti v Bielorusku a na skutočnosť, že Lotyšsko a ďalšie krajiny EÚ neuznávajú výsledky volieb“.