Kvietik: porušenie základných ľudských práv

BRATSISLAVA – Obvinený Martin Kvietik podal ústavnú sťažnosť pre porušenie svojich základných ľudských práv.  Finančné noviny o tom informoval jeho právny zástupca Dušan Ivan.

Martin Kvietik, obvinený a aktuálne väzobne stíhaný v trestnej veci Dobytkár, podal pre postup všeobecných súdov ústavnú sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky. Dôvodom tejto sťažnosti je porušenie jeho ústavného práva na osobnú slobodu, práva na slobodu a bezpečnosť, ktoré mu garantujú Ústava Slovenskej republiky, Listina základných práv a slobôd a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných hodnôt.

“Trestné stíhanie môjho klienta a jeho väzba sú od samého začiatku nedôvodnené, neústavné a nezákonné. Porušujú sa nimi základné štandardy vnútroštátneho aj medzinárodného práva.  Dôvody trestného stíhania založené výlučne na osamotenej výpovedi kajúcnika, dodnes ničím a nikým nepotvrdenej, nepostačujú ani na obvinenie, a už vôbec nie na kolúznu väzbu, naposledy predĺženú na takmer jeden rok. Viaceré faktory v trestnom stíhaní môjho klienta signalizujú inkvizičný proces, ohýbanie práva, ignoráciu výsledkov dokazovania a “slepú vieru” v kajúcnika, ” povedal Dušan Ivan.