Kuehne+Nagel: preprava cestami stále dôležitá

BRATISLAVA – Po cestách sa prepraví viac ako tri štvrtiny tovaru. 

Vedeli ste, že podľa Štatistického úradu SR tvorí cestná preprava trojštvrtinový podiel na prepravenom objeme tovaru na Slovensku?
Všetky významné logistické centrá a logistické HUBy sú situované pri diaľničných ťahoch. Kapacita železničnej nákladnej prepravy na Slovensku je dlhodobo nízka.

Limitujúca je predovšetkým infraštruktúra, a to aj z pohľadu flexibility prepravy zo do zahraničia. Železnice na rozdiel od cestnej prepravy nevedia reagovať na nepredvídané okolnosti a výluky jednoduchýmn presmerovaním nákladu na alternatívne trasy.

Ceny prepravy ovplyvňujú mzdy, mýto aj poistenie. Do cien prepravy sa pretavujú rôzne faktory, ako obnova flotíl a legislatíva. I keď je železničná preprava ekologickejšia, prísnejšie emisné
pravidlá nútia prepravcov inovovať svoje flotily. Pomerne rýchlym tempom sa buduje aj sieť nabíjacích staníc pre elektromobily a hybridné vozidlá, a tiež vozidlá na LPG, CNG a iné ekologickejšie palivá (HVO).

„Indexácia cien prepravy neprebieha kontinuálne a hlavne pri zmluvných cenách sa indexuje iba cena pohonných hmôt, nakoľko ceny ropy nie sú stabilizované,“ potvrdzuje Marek Kukučka, National Road Logistics Manager, Kuehne+Nagel Slovensko a dopĺňa: „Bezprostredne cítime aj dopady tzv. „Mobility Package &  Posted Workers Directive“, čo sú nové pravidlá o vysielaní vodičov v cestnej doprave. Musíme niektoré trasy plánovať inak ako pred platnosťou smernice. Týka sa to najmä prepravy v západnej Európe, ktorá využíva dopravcov z východnej Európy.

Čistý obrat obchodnej jednotky Road Logistics za prvých deväť mesiacov roku 2023 dosiahol 2,85 miliardy EUR s EBIT 125,41 miliónov EUR.

Prepravené objemy zásielok ovplyvnilo spomínané ekonomické spomalenie na kľúčových trhoch, najmä v Európe. Spoločnosť očakáva, že objemy cestnej prepravy sa do konca roka 2023 ešte mierne navýšia, čím sa alikvotne zvýši aj cena.

Sumy v mil. EUR 1.Q-3.Q 2023 1.Q-3.Q 2022 Δ 3. štvrťrok 2023 3. štvrťrok 2022 Δ
Čistý obrat 2,85 3,18 -10% 878,96 1035,99 -15%
Hrubý zisk 1040,21 1,06 -2% 319,33 343,57 -7%
EBIT 125,41 126,47 -1% 27,4 42,16 -35%