Kazachstan: pomalší rast ekonomiky v polroku 3,4%

ASTANA – Rast kazašskej ekonomiky sa v roku 2022 spomalil, najmä v dôsledku negatívnych dôsledkov vojny na Ukrajine. 

Za prvých šesť mesiacov dosiahol medziročne 3,4 % zo 4,1 % v roku 2021. V rokoch 2023-24 sa očakáva zrýchlenie rastu HDP na 3,5 a 4,0 %. Vyplýva to zo správy Svetovej banky.

Pripomeňme si, že Kazachstan má 19 miliónov obyvateľov. Hrubý domáci produkt krajiny je 191,1 miliardy USD. Na jedného obyvateľa pripadá 10 387,9 USD. Priemerný vek dožitia obyvateľov je 71, 4 rokov.

Hrubý domáci produkt (v trhových cenách), skrátene HDP (gross domestic product at market prices, skrátene GDP) alebo domáci produkt je hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených firmami v krajine, sledovaného územia, spravidla štátu) za sledované obdobie (spravidla za ro). Zodpovedá teda takzvanej hrubej pridanej hodnote celej ekonomiky v trhových cenách.

Svetová banka konštatuje, že od roku 2000 zaznamenal Kazachstan pôsobivý hospodársky rast, ktorý poháňala prvá generácia trhovo orientovaných reforiem, bohatá ťažba nerastných surovín a silné priame zahraničné investície. Trvalý hospodársky rast premenil krajinu na ekonomiku s vyšším stredným príjmom, čím sa úmerne zvýšila životná úroveň a znížila chudoba.

Ako konštatuje medzinárodná finančná inštitúcie, tento pokrok však maskuje slabé miesta a nerovnosti v modeli rozvoja krajiny. Spomalenie ekonomického rastu, rastúca nerovnosť a zachytenie elity a slabé inštitúcie odrážajú nedostatky modelu rastu založeného na zdrojoch a štátom a zvyšujú riziko, že Kazachstan by mohol uviaznuť v „pasci so strednými príjmami“.

Svetová banka píše, že Kazachstan potrebuje posilniť hospodársku súťaž a ľudský kapitál a zlepšiť výkonnosť verejného sektora a štátnych podnikov. Krajina by mala tiež iniciovať reformy v cenotvorbe uhlíka a energie, posilniť sociálnu ochranu a investovať do prispôsobenia sa zmene klímy.

Krajinu podľa predbežných výsledkov výskumu verejnej mienky exit poll povedie sedem rokov staronový prezident Kassym-Žomart Kemelevič Tokajev.


Mapa: The Astana Times.