Fínsko: pracovný deň znížiť z osem na šesť hodín

HELSINKI –  Fínska premiérka Sanna Marin naliehala, aby sa uvažovalo o tom, ako skrátiť súčasný osemhodinový pracovný deň na šesť hodín, píše Reuters.

Tvrdí, že takéto opatrenie možno vyrovnať zvýšenou produktivitou. Marin je presvedčená, že vzdanie sa osemhodinového pracovného dňa je nevyhnutnosťou vzhľadom na rastúcu nezamestnanosť v tejto európskej krajine. Peniaze získané zo zvyšovania produktivity práce by sa mali deliť nielen medzi majiteľov a investorov, ale aj medzi bežných zamestnancov, uviedol premiér. Sociálnodemokratická strana však predtým odmietla experimentovať so šesťhodinovým dňom.

Nemecko predtým začalo diskutovať o možnosti skrátenia pracovného času a prechodu na štvordňový pracovný týždeň. Úrady sú presvedčené, že takéto opatrenie pomôže prekonať krízu spôsobenú pandémiou koronavírusov. O možnosti zavedenia štvordňovej lehoty sa diskutovalo aj v Rusku. V roku 2019 ministerstvo práce uviedlo, že takáto iniciatíva by pomohla chrániť zdravie pracovníkov a zlepšiť kvalitu života. Odborníci však poukazujú na riziko nižších príjmov pre Rusov.