Kto je kto: významná sociologička Dilbar Alieva

Dilbar Alieva (doc. PhDr. CSc.) absolvovala Filozofickú fakultu Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova (1958).

V rokoch 1965–2002, 2013–14 pôsobila na katedře sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2001–2010 prednášala na katedre socioĺógie Fakulty humanitních věd /neskôr Filosofickej fakulty/ Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2010–12 pôsobila na katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre. Od roku 2014 je samostatnou vedeckou pracovníčkou Sociológického ústavu SAV. Prednášala dějiny sociologie, moderné sociologické smery, sociológiu každodennosti, hermeneutiku v sociológii, západný marxismus. R.1978 záložila a vedie sekciu sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti. V rokoch 1998, 2000–2001 bola zvolená za predsedníčku SSS. Od r. 1975 je členkou redakčnej rady časopisu Sociológia, je členkou redakční rady časopisu Biograf.

Je autorkou monografií Súčasná americká sociológia (1986), Sociológia každodennosti (2015), spolueditorkou zborníka Príspevok Alfreda Schȕtza k sociologickej teórii (2012).

Rodičia Dilbar Alievvovej sú Uzbeci. Otec pochádza z Almaty v súčasnom Kazachstane a mama z Taškentu, v súčasnom Uzbekistane.

(Z verejne dostupných zdrojov)