Martin Lanz opätovne zvolený za predsedu AFISP

BRATISLAVA – Martin Lancz bol opätovne zvolený za predsedu predstavenstva AFISP.

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov si volila vedenie na ďalšie funkčné obdobie.

Martin Lancz zostáva na čele Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) ako predseda predstavenstva aj na ďalšie funkčné obdobie.

Rozhodlo o tom vo voľbách predstavenstvo asociácie. Za podpredsedov boli zvolení Jaroslav Vonkomer a Peter Matovič.

Ako podotkol Martin Lancz, prioritami vedenia asociácie zostávajú aj naďalej stabilita legislatívneho prostredia slovenského finančného trhu, ako aj otvorená a korektná komunikácia s Ministerstvom financií SR a Národnou bankou Slovenska. „Určite by sme privítali dlhodobú stabilitu legislatívneho prostredia tak na Slovensku, ako aj na európskej úrovni,“ spresnil Martin Lancz.

Ďalšími prioritami asociácie sú zabezpečovanie vzdelávania a odbornej spôsobilosti finančných sprostredkovateľov a zvyšovanie finančnej gramotnosti slovenských spotrebiteľov.

„Sektor finančného sprostredkovania sa v posledných rokoch vďaka investíciám do digitalizácii a vzdelávania dynamicky rozvíja a rastie, sprostredkúva finančným spotrebiteľom komplexné portfólio finančných produktov a poskytuje dlhodobú starostlivosť,“ skonštatoval Martin Lancz.

Asociácia finančných sprostredkovateľov reprezentuje a obhajuje profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a poradcov, participuje na tvorbe legislatívy, ochraňuje záujmy klientov, vykonáva dohľad nad etikou podnikania a kvalitou poskytovaných služieb, podporuje vzdelávanie a v tomto chce aj naďalej aktívne pokračovať.

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vznikla v máji 2007. AFISP reprezentuje
a obhajuje profesionálne záujmy finančných sprostredkovateľov a poradcov, participuje na tvorbe
legislatívy, ochraňuje záujmy klientov, vykonáva dohľad nad etikou podnikania a kvalitou poskytovaných
služieb, podporuje vzdelávanie. AFISP spolupracuje s Národnou bankou Slovenska a asociáciami
združujúcimi banky, poisťovne i obchodníkov s cennými papiermi.