Krajiny G 20 stratili 18,5 % pracovného času

ŽENEVA – Krajiny G20 stratili v roku 2020 v dôsledku krízy COVID-19 8,5 percenta odpracovaných hodín. 

To zodpovedá približne 161 miliónom pracovných miest na plný úväzok.
Miera nezamestnanosti sa zvýšila o 1,2 percentuálneho bodu na 6,7 percenta v roku 2020, čo je najväčší ročný nárast od začiatku roku 1991.

Po prerušení desaťročného obdobia nepretržitého rastu počet ľudí v zamestnaní v roku 2020 klesol na úroveň naposledy zaznamenanú v roku 2013
V rokoch 2019 až 2020 zaznamenali ženy väčší pokles zamestnanosti ako u mužov (-4,3 % a -3,4 %).

Počet zamestnaných mladých ľudí sa v rokoch 2019 až 2020 v krajinách G20 znížil o 11 % v porovnaní s poklesom o 2,9 % medzi dospelou populáciou.
Prognózy naznačujú oživenie hospodárskej aktivity v roku 2021, ale oživenie bude slabé a nepostačuje na kompenzáciu deficitov dôstojnej práce spôsobených krízou.

G20  je skupina najväčších ekonomík sveta predstavovaná ministrami financií a guvernérmi centrálnych bánk, t. j. členmi 19 štátov a Jednotného vnútorného trhu Európskej únie. Na pravidelných schôdzkach sa schádzajú aj najvyšší predstavitelia ich exekutívy – predsedovia vlád alebo hlavy štátov. Celkovo ekonomiky G20 predstavujú 85 % svetového hrubého domáceho produktu, 80 % medzinárodného obchodu a dve tretiny svetovej populácie.