Od budúceho roka stúpla minimálna mzda

MOSKVA – Prezident Vladimir Putin podpísal zákon o zvýšení minimálnej mzdy  o 6,3 % od 1. januára 2023. 
Zákon je zverejnený na oficiálnom portáli právnych informácií. Od 1. januára je minimálna mzda stanovená stanovená na na 16 242 rubľov mesačne. Od 1. júna 2022 bola minimálna mzda 15 279 rubľov. Jedno euro je 70,6 rubľov. Čiže minimálna mzda je približne 250 eur.
Zákon tiež pozastavuje od 1. januára 2023 do 31. decembra 2024 vrátane časti 2 a 4 článku 1 federálneho  zákona „o minimálnej mzde“ o výpočte minimálnej mzdy na základe mediánu mzdy a ustanovení pomer minimálnej mzdy a mediánu mzdy vo výške 42 %. Minimálna mzda na roky 2023 a 2024 bude podľa zákona každoročne stanovená federálnym zákonom a vypočítaná na základe tempa rastu minimálnej mzdy, ktorá je o 3 percentuálne body vyššia ako tempo rastu životného minima pre produktívny vek. obyvateľov ako celku v krajine, stanovený na rok 2023 a 2024, vo vzťahu k špecifikovanej hodnote za predchádzajúci rok. Putin 15. decembra požadoval „ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy, a to rýchlosťou nad infláciu a rast priemernej mzdy“.