Konzervatívny inštitút pripravil ďalšie prednášky

BRATISLAVA – Konzervatívny Inštitút (KI) v Bratislave pripravil dve prednášky. Finančné noviny o tom informoval Peter Gonda, výkonný riaditeľ KI.

Prvou je profesora politickej ekonómie na Univerzite aplikovaných vied v Zwickau Stefana Koleva na tému Nemecký ekonomický model: minulosť a sučasnosť 20. apríla 2022 v hoteli Devín.  Druhou bude prednáška emeritného profesora Santa Clara University, renomovaného akademického ekonóma, právneho teoretika a obhajcu slobody, Davida FRIEDMANA. Prednáška bude  Ekonómia, právo a sloboda 26. apríla 2022 v hoteli Park Inn Radisson Danube.

Stefan Kolev. Fotografia: archív Konzervatívneho inštitútu.

Stefan Kolev je profesor politickej ekonómie na Univerzite aplikovaných vied v Zwickau a zástupca riaditeľa na Inštitúte Wilhelma Röpkeho v Erfurte. V roku 2015 bol medzi zakladajúcimi členmi Siete NOUS pre konštitucionálnu ekonómiu a spoločenskú filozofiu vo Freiburgu. Je členom poradného zboru Aliancie pre sociálne trhovú ekonomiku v Tübingene a mentor študentov v Nadácii Friedricha Naumanna za slobodu. Je aj výskumníkom Hamburského ústavu pre medzinárodnú ekonomiku (HWWI).

Vo svojom výskume sa zameriava na dejiny nemeckojazyčného ekonomického myslenia, najmä na ordoliberalizmus, rakúsku ekonomickú školu a nemeckú historickú školu. Venuje sa aj konštitucionálnym a inštitucionálnym prístupom k ekonómii a ekonomickej sociológii, najmä v tradícii Maxa Webera. Je spoluzostavovateľom ORDO Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft (Ročenka ORDO pre hospodársky a spoločenský poriadok) a Journal of Contextual Economics – Schmollers Jahrbuch (Žurnál kontextuálnej ekonómie – Schmollerova ročenka).

Stefan Kolev získal PhD z ekonómie na Univerzite v Hamburgu, kde predtým získal tituly z ekonómie a firemného manažmentu. V roku 2009 bol externým výskumníkom v Bulharskej národnej banke. V rokoch 2016 až 2017 a 2019 až 2020 strávil študijné semestre v Center for the History of Political Economy na Duke University a v Ostrom Workshop na Indiana University Bloomington v USA.

David Friedman. Fotografia: archív Konzervatívneho inštitútu.

David Friedman je akademický ekonóm a právny teoretik s doktorátom z fyziky, ktorý je po dvadsiatich troch rokoch vyučovania na Santa Clara University School of Law na dôchodku. Vo svojom výskume sa zameriava na rôzne aspekty práva a ekonómie, alternatívne právne systémy, ako aj na ďalšie oblasti, napríklad historické perspektívy slobody, počítačové technológie, zločin a súkromie. Vyše päťdesiat rokov sa tiež podieľa na činnosti Spoločnosti tvorivého anachronizmu.

Je autorom niekoľkých kníh o teórii cien, ekonomickej analýze práva, dôsledkoch budúcich technológií, právnych systémoch, princípoch ekonómie a o libertariánskej ekonómii a filozofii. Napríklad v prvej knihe, The Machinery of Freedom: Guide to a Radical Capitalism (1973), prezentuje spôsob, ako by mohla fungovať spoločnosť s vlastníckymi právami a bez vlády. V nej, ako aj inde, ponúka konzekvenciálnu obhajobu slobody a libertarianizmu. Svoj pohľad na ekonomickú analýzu práva prináša v knihe Law’s Order: What Economics Has to Do with Law and Why It Matters (2000) a v poslednej knihe, Legal Systems Very Different from Ours (2019), opisuje právne systémy od periklovských Atén po súčasné systémy Amišov a Rómov.

Je tiež autorom mnohých odborných článkov a iných textov, publikovaných napríklad vo vedeckých časopisoch Journal of Law and EconomicsJournal of Political EconomyJournal of Legal Studies a American Economic Review.